Svar på spørsmål om arrestasjoner i Tyrkia

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) om hvordan utenriksministeren vil reagere når vår nære Nato-allierte Tyrkia bruker terroranklager som begrunnelse for å fengsle opposisjonen.

Skriftlig spørsmål nr. 190 (2016-2017).
Datert 07.11.2016

Fra representanten Heikki Eidsvoll Holmås (SV):
I Tyrkia er lederne i opposisjonspartiet HDP blitt arrestert. Hvordan vil utenriksministeren reagere når vår nære Nato-allierte Tyrkia bruker terroranklager som begrunnelse for å fengsle opposisjonen?

Utenriksministerens svar:
Arrestasjonene av redaktøren og tretten journalister i den store tyrkiske opposisjonsavisen Cumhuriyet i uke 44, og av flere opposisjonspolitikere og parlamentarikere uken etter, har vakt sterke reaksjoner både i Tyrkia og internasjonalt.

Regjeringen erkjenner at Tyrkia har rett til å bekjempe terror­virksomhet i eget land, og vi forstår at kuppforsøket må følges opp. Dette må skje i tråd med rettsstatens prinsipper. Det omfatter ikke massearrestasjoner og knebling, eller sågar fengsling av opposisjonspolitikere. Derfor reagerte Utenriksdepartementet raskt da de to lederne av det tyrkiske partiet HDP, Şelahattin Demirtaş og Figen Yüksekdaǧ, sammen med flere parlamentarikere, ble pågrepet natt til fredag 4. november.

Samme dag ble den tyrkiske ambassadøren til Norge, Esat Şafak Gökturk, innkalt til Utenriksdepartementet hvor det ble gjort rede for regjeringens syn. Utenriksdepartementet sendte også ut en presse­melding som slo fast bekymringen. Regjeringens syn er at dette er alvorlige inngrep mot ytringsfriheten. Presse- og ytringsfrihet er viktige prinsipper som danner grunnlag for et demokratisk samfunn og fri meningsdannelse.

Regjeringen fordømte også terrorangrepet i Diyarbakir den 4. november om morgenen. Tyrkia har en konflikt gående på eget territorium. Regjeringen har gjentatte ganger oppfordret til snarlig gjenopptakelse av dialogen for å finne løsninger på denne konflikten.

Regjeringen gir også uttrykk for disse synspunktene i internasjonale organisasjoner, senest i Europarådets ministerkomite den 9. november og i OSSEs råd den 10. november.

Til toppen