Svar på spørsmål om presidentvalget i Ukraina

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (Ap) om hvordan utenriksministeren vil sikre at Norge bidrar med ytterligere støtte til observatørstyrken og arbeidet med å gjennomføre et fritt og demokratisk valg i Ukraina.

Skriftlig spørsmål nr. 751 (2013-2014).
Datert 08.05.2014 

Fra representanten Torstein Tvedt Solberg (Ap) til utenriksministeren:
Under Europarådets utenriksministermøte uttalte utenriksministeren at å få gjennomført presidentvalget i Ukraina 25. mai var helt avgjørende for å kunne få en løsning på krisen i landet. Vil utenriksministeren, i lys av denne uttalelsen, sikre at Norge bidrar med ytterligere støtte til observatørstyrken og arbeidet med å gjennomføre et fritt og demokratisk valg i Ukraina?  

Utenriksministerens svar:
Det er viktig at innbyggerne i hele Ukraina får si sin mening og stemme ved presidentvalget 25. mai. Landets myndigheter må gjennomføre nødvendige reformer i en vanskelig økonomisk og politisk situasjon, og valget er et viktig element i å legitimere disse avgjørelsene. 

Alle parter har ansvar for å bidra til at valget kan gjennomføres på en betryggende måte. Internasjonal valgobservasjon er et viktig element for å oppnå dette. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Norge og Nordem (Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights) bidrar med betydelige midler og personell for å støtte opp om en fredelig løsning på situasjonen i Ukraina. 

Nordem har for tiden seks langtidsvalgobservatører i Ukraina, og ytterligere 30 norske observatører reiser til landet i forbindelse med presidentvalget 25. mai. Nordem har også fem deltakere i OSSEs Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), som Norge hittil har støttet med rundt åtte millioner kroner. SMM bidrar med objektiv og uavhengig informasjon om situasjonen på bakken og spiller en viktig rolle i implementeringen av Genève-avtalens konkrete tiltak. I tillegg støtter Norge justissektorreform i Ukraina gjennom en rammeavtale om prosjektsamarbeid med OSSE. 

Jeg kan forsikre om at regjeringen også i tiden framover vil fortsette å bidra med midler og personell til støtte for arbeidet med å gjennomføre et fritt og demokratisk valg i Ukraina.  

Til toppen