Dokument

Svar på spørsmål om mer bistand til Ukraina

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Astrid Aarhus Byrknes (KrF) om hvordan regjeringen vil besvare anmodningen fra Ukraina om mer bistand og støtte i den vanskelige situasjonen landet er i med store russiske styrker på grensen, 1,5 millioner interne flyktninger og 3,5 millioner mennesker med behov for humanitær bistand.

Skriftlig spørsmål nr. 1120 (2021-2022).
Datert 02.02.2022

Fra representanten Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til utenriksministeren:
Hvordan vil regjeringen besvare anmodningen fra Ukraina om mer bistand og støtte i den vanskelige situasjonen landet er i med store russiske styrker på grensen, 1,5 millioner interne flyktninger og 3,5 millioner mennesker med behov for humanitær bistand?

Utenriksministerens svar:
Som følge av den pågående sikkerhetspolitiske krisen har ukrainske myndigheter ytret et generelt ønske om støtte og bistand fra sine partnere. Det har også vært kontakt mellom norske og ukrainske myndigheter angående dette. Vi gjennomgår nå innretningen av den norske støtten til Ukraina. 

Jeg vil samtidig understreke at Norge har gitt betydelig politisk og økonomisk støtte til Ukraina siden 2014. Norge uttrykker konsekvent støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet i internasjonale fora som FN og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Norges presidentskap i FNs sikkerhetsråd ble 31. januar avsluttet med et møte om den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Ukraina. Den ukrainske FN-ambassadør takket under møtet for den norske støtten. Som reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina har Norge sluttet opp om alle EUs restriktive tiltak mot Russland. 

Norge gir mye bistand til Ukraina. Vi har de siste årene støttet reformprosessen i Ukraina med om lag 200 millioner kroner i året, inkludert humanitær bistand. Dette er et stort beløp sammenlignet med de fleste andre giverland. Det setter også Ukraina høyt på listen over mottakerland for norsk bistand. I alt er Ukraina blitt tildelt ca. to milliarder kroner siden 2014. Gjennom dette samarbeidet har vi en løpende dialog med ukrainske myndigheter om innretting og nivå på bistanden. 

Bistanden kanaliseres gjennom norske partnere, sivilt samfunn og organisasjoner som FN, Europarådet, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). Hovedformålet er å støtte Ukrainas reformer og europeiske integrasjon. Prioriterte områder er godt styresett, energireform og energieffektivisering. Bistandsprosjektene er utviklet i dialog med ukrainske myndigheter. Vi bidrar i tillegg med norsk personell til OSSEs sivile observatør-sendelag i Ukraina.

Ukraina mottok i 2021 til sammen 49 millioner kroner i humanitær bistand fra Norge. Det inkluderer 4,5 millioner kroner som ble gitt ekstra i desember, til innsats for beskyttelse av sivile og minerydding. Norge er i tett dialog med FN og humanitære partnere om utviklingen i den humanitære situasjonen i Ukraina. Norge vil også i 2022 bidra med støtte til humanitær assistanse og beskyttelse for de mest sårbare rammet av krise og konflikt i Ukraina, basert på vurderinger knyttet til humanitære behov.