Svar på spørsmål om ny lov for høyere utdanning i Ungarn

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om utenriksministeren vil ta opp med sin ungarske motpart den nye loven i Ungarn som trur med å stenge dørene til Central European University i Budapest.

Skriftlig spørsmål nr. 979 (2016-2017).
Datert 18.04.2017

Fra representanten Trine Skei Grande (V):
Har utenriksministeren planer om å ta opp loven som ble vedtatt av det ungarske parlamentet, som truer med å stenge dørene til den viktige læringsinstitusjonen Central European University, med sin ungarske motpart?

Utenriksministerens svar:
Norge arbeider for å fremme akademisk frihet og internasjonalt samarbeid både i utenriks- og i utdanningspolitikken. I Europa er støtte til utdanning og forskning blant annet prioritert gjennom EØS-midlene.

Den nye loven om høyere utdanning i Ungarn gir grunn til bekymring. Loven kan være i strid med grunnleggende prinsipper om akademisk frihet og uavhengig forskning, og vi er bekymret for at den vil føre til en innskrenking av det internasjonale samarbeidet med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Ungarn.

Vi har notert oss at Europakommisjonen vil vurdere om lovendringen er i konflikt med viktig EU-lovgivning. Det er positivt at kommisjonen tar tak i saken, og kommisjonens konklusjoner og videre oppfølging vil bli viktig.

Kunnskapsminister Røe Isaksen uttrykte sterk bekymring for konsekvensene av lovvedtaket i forkant av årsmøtet for European University Association 6.-7. april. Det samme gjorde Norges ambassadør til Ungarn på en rundebordskonferanse på universitetet i Pécs i Ungarn den 5. april.

Utenriksdepartementet vil følge opp saken i samtaler med ungarske myndigheter, og vi oppfordrer Ungarn til å sikre full akademisk frihet og uavhengighet for landets forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Til toppen