Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om USAs midtøstenpolitikk

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Stine Renate Håheim (Ap) om de nye signalene fra USAs president om landets midtøstenpolitikk.

Skriftlig spørsmål nr. 646 (2016-2017).
Datert 08.02.2017

Fra representant Stine Renate Håheim (Ap):
Hva mener utenriksministeren om de nye signalene fra USAs president om Midtøsten-politikken, og hvordan vil det påvirke Norges rolle dersom USA går til ensidige handlinger som strider mot norsk politikk?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen søker en fortsatt tett dialog med USA om Midtøsten. USA har historisk spilt en viktig rolle som tilrettelegger og mekler i denne konflikten. Vi har i mange år hatt nær dialog og et godt samarbeid med USA innenfor rammen av Giverlandsgruppen for Palestina (Ad-Hoc Liaison Committee, AHLC). Det er viktig at USA vil fortsette å være en aktiv og betydelig støttespiller i arbeidet med å styrke palestinske institusjoner og den palestinske økonomien. Dette er forutsetninger for en fremtidig realisering av to-statsløsningen og etableringen av en palestinsk stat.

Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om hvordan amerikansk midtøstenpolitikk vil utformes, og det gjenstår å se hvilke konkrete tiltak Trump-administrasjonen vil treffe. President Trump vil møte den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, i Washington 15. februar.

Norske posisjoner for den israelsk-palestinske konflikten ligger fast. Vårt mål er å bidra til realisering av en to-statsløsning. Det er bred internasjonal støtte til to-statsløsningen som den eneste måten å skape varig fred på. Partene må, gjennom forhandlinger, komme til enighet om krevende spørsmål som grenser, flyktninger, sikkerhet og Jerusalems status.

Til toppen