Svar på spørsmål om USAs midtøstenpolitikk

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Stine Renate Håheim (Ap) om de nye signalene fra USAs president om landets midtøstenpolitikk.

Skriftlig spørsmål nr. 646 (2016-2017).
Datert 08.02.2017

Fra representant Stine Renate Håheim (Ap):
Hva mener utenriksministeren om de nye signalene fra USAs president om Midtøsten-politikken, og hvordan vil det påvirke Norges rolle dersom USA går til ensidige handlinger som strider mot norsk politikk?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen søker en fortsatt tett dialog med USA om Midtøsten. USA har historisk spilt en viktig rolle som tilrettelegger og mekler i denne konflikten. Vi har i mange år hatt nær dialog og et godt samarbeid med USA innenfor rammen av Giverlandsgruppen for Palestina (Ad-Hoc Liaison Committee, AHLC). Det er viktig at USA vil fortsette å være en aktiv og betydelig støttespiller i arbeidet med å styrke palestinske institusjoner og den palestinske økonomien. Dette er forutsetninger for en fremtidig realisering av to-statsløsningen og etableringen av en palestinsk stat.

Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om hvordan amerikansk midtøstenpolitikk vil utformes, og det gjenstår å se hvilke konkrete tiltak Trump-administrasjonen vil treffe. President Trump vil møte den israelske statsministeren, Benjamin Netanyahu, i Washington 15. februar.

Norske posisjoner for den israelsk-palestinske konflikten ligger fast. Vårt mål er å bidra til realisering av en to-statsløsning. Det er bred internasjonal støtte til to-statsløsningen som den eneste måten å skape varig fred på. Partene må, gjennom forhandlinger, komme til enighet om krevende spørsmål som grenser, flyktninger, sikkerhet og Jerusalems status.