Forsiden

Svar på spørsmål om sørkoreanske bemerkninger om atomvåpen

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) om Norge vil fordømme uttalelse fra presidenten i Sør-Korea om utplassering eller utvikling av atomvåpen.

Skriftlig spørsmål nr. 1050 (2022-2023).
Datert 17.01.2023

Fra representanten Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren:
Vil Noreg fordømma uttalen frå presidenten i Sør-Korea der han opnar for utplassering eller utvikling av eigne atomvåpen?

Utenriksministerens svar:
Nord-Korea gjennomførte i 2022 et rekordstort antall – over 90 – missiloppskytinger, og har fortsatt utviklingen av programmene for ballistiske missiler og kjernefysiske våpen i strid med FNs sikkerhetsråds resolusjoner  og internasjonale avtaler. Norge har fordømt på det sterkeste Nord-Koreas gjentatte brudd på sikkerhetsrådsresolusjonene. Nord-Koreas missiloppskytinger medfører både en økende risiko for eskalering og militær konfrontasjon, og en vedvarende risiko for sivil luftfart og maritim sikkerhet i området.

Nord-Korea har ikke besvart tilbud om politisk dialog  fra USA og Sør-Korea. Fra norsk side har vi oppfordret Nord-Korea til å gå i dialog og til å gi avkall på missilprogrammene og utviklingen av kjernefysiske og andre masseødeleggelsesvåpen.

Representanten viser til bemerkninger fra den sørkoreanske presidenten, Yoon Suk Yeol, 11. januar om mulig framtidig respons på nordkoreanske trusler om bruk av kjernevåpen. Sørkoreanske myndigheter har i etterkant presisert at bemerkningene var relatert til behov for en klar respons på truslene, men at Sør-Koreas forpliktelser til Ikkespredningsavtalen (NPT) ligger fast. Det ble også vist til at forsvarssamarbeidet med USA fortsetter.

Norge og Sør-Korea er samstemte i at de nordkoreanske våpenprogrammene er en trussel mot regional og internasjonal stabilitet og sikkerhet, samt at Nord-Korea må gi avkall på masseødeleggelsesvåpnene.