Svar på spørsmål om utvisning av norske statsborgere i leire i Syria

Utenrksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Sylvi Listhaug (Frp) om selvstyremyndighetene har tatt kontakt med norske myndigheter om utvisning av norske statsborgere som befinner seg i leirene i Syria og kan statsråden garantere at norske myndigheter ikke vil medvirke til gjennomføringen av eventuelle utvisningsvedtak.

Skriftlig spørsmål nr. 183 (2021-2022).
Datert 29.10.2021

Fra representanten Sylvi Listhaug (Frp) til utenriksministeren:
Har selvstyremyndighetene tatt kontakt med norske myndigheter om utvisning og kan statsråden garantere at norske myndigheter ikke vil medvirke til gjennomføringen av utvisningsvedtak mot norske statsborgere som befinner seg i leirene i Syria?

Utenriksministerens svar:
Det har ikke kommet noen henvendelse fra den selverklærte autonome administrasjonen i det nordøstlige Syria om utvisning av norske borgere. Jeg kan ikke på forhånd uttale meg om hvordan en mulig henvendelse om utvisning i en eller flere enkeltsaker vil vurderes. Dersom det kommer en slik henvendelse vil vi vurdere den da.

Dersom det skulle bli aktuelt for utenrikstjenesten å bistå noen av de norske borgerne som befinner seg i Syria med å reise til Norge, vil vi av hensyn til sikkerheten til de involverte, ikke kommentere dette offentlig.

Utenrikstjenesten har som lovpålagt oppgave å bistå norske borgere i utlandet, innenfor rammene for konsulær bistand. Som jeg påpekte i mitt svar på spørsmål fra representanten Sylvi Listhaug under ordinær spørretime 27. oktober, dreier enhver konsulærsak seg om noens personlige forhold og detaljer som utenrikstjenesten blir kjent med i disse sakene vil derfor være underlagt lovpålagt taushetsplikt.