Svar på spørsmål om dialog med iranske myndigheter

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om regjeringen har vurdert å utvise den iranske ambassadøren og tilbakekalle den norske ambassadøren til Iran.

Skriftlig spørsmål nr. 1057 (2022-2023).
Datert 18.01.2023

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Utenriksministeren fremholder at dialog med iranske myndigheter er viktig, og at dette fremmes blant annet gjennom kontakt med ambassadene. Hittil har imidlertid ikke dialog hatt noen effekt på Irans politikk, og situasjonen blir stadig verre. Har regjeringen vurdert å utvise den iranske ambassadøren og tilbakekalle den norske ambassadøren til Iran, og under hvilke omstendigheter vil en slik beslutning kunne bli fattet?

Utenriksministerens svar:
Som representanten påpeker, og som jeg understreket i mitt svar til skriftlig spørsmål fra representanten 11. januar i år, er situasjonen i Iran er dypt foruroligende. Norge fordømmer Irans voldsbruk mot fredelige demonstranter og henrettelser av personer som er arrestert i forbindelse med demonstrasjonene. Vi oppfordrer derfor Iran til å stanse bruk av dødsstraff og til å respektere menneskerettighetene.

Dette ble senest tatt opp med Irans ambassadør da han ble innkalt til UD 10. januar 2023. I møtet gjentok Utenriksdepartementet at det som nå skjer i landet er helt uakseptabelt og må stanse. Iran ble spesifikt oppfordret til umiddelbar stans i henrettelsene.

Demokratiet er under press i stadig flere land. Antallet autoritære, illiberale regimer vokser. Det går ut over ytringsfriheten, den frie pressen forsvinner og sensur innføres. Vi ser at frivillige organisasjoner knebles, kvinner diskrimineres, skeive trakasseres og at menneskerettighetsforsvarere fengsles.

Norge har sluttet seg til alle EUs sanksjoner og listeføringer mot Iran under tiltaksregimet rettet mot alvorlige menneskerettighetsbrudd i Iran. Jeg mener samtidig at fravær av kontakt  med Iran vil kunne gjøre situasjonen i landet enda verre.

Det er ikke nå aktuelt å hjemkalle norske diplomater fra Teheran. Dette vil redusere muligheten til å følge situasjonen lokalt og formidle norsk syn til iranske myndigheter. Det å stenge døren for land vi er uenige med er ikke denne regjeringens linje. Jeg vil heller ikke spekulere i hypotetiske situasjoner som ville gjøre det nødvendig å utvise iranske diplomater fra Norge.

At vi snakker sammen, betyr ikke at vi anerkjenner deres politikk eller legitimerer deres verdier. Vi må snakke med dem vi er uenige med. Vi må vise hva vi står for, uten å gå på akkord med våre egne prinsipper.

Derfor vil vi sammen med likesinnede land fortsette å engasjere oss for en bedre menneskerettighetssituasjon i Iran. Dette gjør vi ved å snakke med myndighetene, forhandle i FN og å bruke så mange anledninger som mulig til å uttrykke støtte til de som blir rammet.