Svar på spørsmål om vaksineprosjekter for barn

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Kari Henriksen (Ap) om hvordan utenriksministeren følger opp vaksineprosjekter som omhandler vaksine til barn for lungebetennelse.

Skriftlig spørsmål nr. 296 (2016-2017).
Datert 25.11.2016

Fra representanten Kari Henriksen (Ap) til utenriksministeren:
Lungebetennelser er den sykdom som dreper flest barn globalt. Det finnes vaksine, men den er dyr og prisene har økt de seneste årene, noe Leger uten grenser har uttrykt bekymring for. Å ha gode vaksineprogrammer har vært/er en viktig del av Norges bistandspolitikk.

Hvordan følger utenriksministeren opp vaksineprosjekter som omhandler vaksine til barn for lungebetennelse og hva gjør ministeren for å bidra til at prisene reduseres, slik flere barn kan få vaksine, gjennom norske bistandsprosjekter?

Utenriksministerens svar:
Norge har spilt en global leder- og pådriverrolle innenfor helse gjennom mange år. I denne stortingsperioden har vi økt helseinnsatsen med 600 millioner kroner. I neste års statsbudsjett foreslås det satt av mer enn tre milliarder kroner til global helse. Norge er med i flere helsepartnerskap, blant annet vaksinealliansen Gavi, der vi er tredje største giver. Vaksinering er en av de beste investeringene vi kan gjøre for global helse. Derfor har regjeringen økt bidraget til Gavi med over 50 prosent for avtaleperioden 2016-2020. Gavi mobiliserer finansiering for vaksinasjon av barn i utviklingsland. Av alle barn – verden over – som ble vaksinert i 2015, fikk over halvparten dette støttet av Gavi.

Gavi arbeider for å fremme sikker tilgang og lave priser på kvalitetssikrede vaksiner. Prisene skal være slik at det er mulig for alle land å kjøpe vaksinene, samtidig som prisnivået er tilstrekkelig for at industrien kan drive ny- og videreutvikling.

Dette har vært vellykket. Gavi har siden 2010 bidratt til en reduksjon på 43 prosent av prisen for å vaksinere et barn med pentavalent, pneumokokk og rotavirusvaksine. Målsettingen er å senke prisene ytterligere og bidra til at land får tilgang til vaksiner til de samme prisene også etter at Gavi-støtten opphører.

I 2009 ble det inngått en innkjøpsgaranti for pneumokokkvaksine. Norge var aktivt med å fremforhandle en pris på 3,50 amerikanske dollar per dose for utviklingsland. Prisen er nå ytterligere redusert. I samme tidsrom har prisen i USA steget til over 100 amerikanske dollar per dose.

Gavi brukte i perioden 2010-2015 1,9 milliarder amerikanske dollar på denne garantien. Norge har sammen med flere andre giverland bidratt med finansiering. Innen 2020 anslås det at initiativet vil ha forhindret 1,5 millioner dødsfall.

Norge gir dermed et vesentlig bidrag til at flere barn får tilgang til pneumokokkvaksinen mot lungebetennelse. Siden 2010 har over 50 Gavi-støttede land introdusert vaksinen i sine rutinevaksinasjonssystemer. Verdens helseorganisasjon anslår at over 76 millioner barn er beskyttet mot pneumokokk, som er den viktigste årsaken til lungebetennelse.

Til toppen