Dokument

Svar på spørsmål om forhåndsvarsel av Taliban-besøk

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Hans Andreas Limi (Frp) om noen av partiene på Stortinget fikk informasjon om Talibans besøk før det ble kjent i offentligheten.

Skriftlig spørsmål nr. 1003 (2022-2023).
Datert 24.01.2022

Fra representanten Hans Andreas Limi  (Frp) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Har noen av partiene på Stortinget fått informasjon om besøket fra den ekstreme terrororganisasjonen Taliban før det ble kjent i offentligheten?

Utenriksministerens svar:
Afghanistan opplever en helt prekær humanitær situasjon. Samtidig ser vi en forverring av situasjonen på flere områder, ikke minst kvinners vilkår. Da må vi utfordre dem som reelt styrer i Afghanistan. Det er Taliban, enten vi liker det eller ikke.

Norge har hatt dialog med Taliban siden 2007. Denne dialogen har vært offentlig kjent. Det har også vært offentlig kjent at norske myndigheter har opprettholdt denne kontakten også etter at Taliban overtok kontrollen over Afghanistan.

Taliban har også tidligere vært i Norge på invitasjon fra norske myndigheter, også da Frp satt i regjering. Det ble ikke gitt særskilt forhåndsinformasjon til Stortinget da, og heller ikke ved andre anledninger da den forrige regjeringen inviterte lignede bevegelser til Norge.

Denne gangen ble det heller ikke konsultert med noen av Stortingets partier i forkant av beslutningen om møtene i Oslo. Imidlertid ble det gitt et uformelt varsel til lederen for DUUFK kort tid før offentliggjøringen.