Svar på spørsmål om Marokko og situasjonen i Vest-Sahara

Skriftlig spørsmål nr. 385 (2014-2015)

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om regjeringen vil ta opp den forverrede situasjonen i Vest-Sahara med marokkanske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 385 (2014-2015).
Datert 17.12.2014

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Vil regjeringen ta opp den forverrede situasjonen for FN og internasjonale delegasjoner i Vest-Sahara med marokkanske myndigheter? 

Utenriksministerens svar: 
Siden Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, anser ikke Norge Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Folkerettslig sett betegner FN Vest-Sahara som et «ikke-selvstyrt» område og Norge har valgt å slutte oss til FNs ordbruk som et uttrykk for støtte til FN-sporet. 

FNs sikkerhetsråd forutsetter at en politisk løsning må innebære selvbestemmelsesrett for folket i Vest-Sahara. Norges linje i Vest-Sahara-konflikten er å støtte FNs arbeid for en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar en slik selvbestemmelsesrett. Vi oppfordrer partene til å forsøke å finne en rettferdig og varig løsning som kan aksepteres av begge, og som er i tråd med FN-paktens formål og prinsipper. Vi er kjent med FNs utfordringer, og vi anmoder alle involverte til å ta de grep som er nødvendige for fremgang i den politiske prosessen. 

Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent råderett over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara. Vår ambassade i Rabat er også alltid åpen for å møte de ulike norske delegasjonene for å få høre disses synspunkter og erfaringer. 

Den norske ambassaden i Rabat har uhindret tilgang til Vest-Sahara og besøker området regelmessig. Etter disse besøkene tas det hver gang kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål som gir grunn til bekymring. Et nytt besøk til Vest-Sahara er under planlegging. Norge følger utviklingen i Vest-Sahara tett, og vil igjen ta opp den krevende situasjonen for FN og internasjonale delegasjoner. 

Norge har en god og åpen dialog med Marokko, hvor spørsmål om Vest-Sahara inngår. Vest-Sahara ble nylig diskutert med Marokko under de bilaterale konsultasjonene som ble avholdt i november. Marokkos delegasjon møtte også Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Videre har Utenriksdepartementet dialog med berørte parter inkludert Polisario og ulike organisasjoner som Støttekomiteen for Vest-Sahara, frivillige organisasjoner og FN. 

Norge gir også humanitær støtte til den saharawiske befolkningen. Vår innsats går til å avhjelpe den vanskelige humanitære situasjonen i flyktningleirene i Tindouf. 

Jeg vil også vise til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) i mai i år.

Til toppen