Svar på spørsmål om menneskerettighetene i Vest-Sahara

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Theodor Barndon Helland (Frp) om hva utenriksministeren vil gjøre overfor franske myndigheter for at menneskerettighetene i Vest-Sahara skal kunne rapporteres av FN-operasjonen i territoriet.

Skriftlig spørsmål nr. 275 (2017-2018).
Datert 16.11.2017

Fra representanten Theodor Barndon Helland (Frp) til utenriksministeren:
Hva vil utenriksministeren gjøre overfor franske myndigheter for at menneskerettighetene i Vest-Sahara skal kunne rapporteres av FN-operasjonen i territoriet?

Utenriksministerens svar:
Spørsmålet om inkludering av menneskerettighetsrapportering i Minursos mandat vil fortsette å være en del av vår dialog med franske myndigheter.

Norske posisjoner når det gjelder situasjonen i Vest-Sahara ligger fast, i tråd med FNs sikkerhetsråds beslutninger. Det er naturlig at vårt prinsipielle synspunkt om at alle FN-operasjoner skal ha et mandat til å rapportere på menneskerettighetssituasjonen tas opp med franske myndigheter. Jeg vil også ta opp dette spørsmålet med min franske motpart.

Vår ambassade i Paris har dessuten løpende kontakt med franske myndigheter om spørsmål knyttet til utviklingen i Nord-Afrika og Sahel generelt, og hvor også problemstillinger med klar relevans for utviklingen i Vest-Sahara diskuteres.

Så lenge Minurso ikke har mandat til å overvåke menneskerettighetene, er vi opptatt av at menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara følges tett gjennom andre kanaler. Den norske ambassaden i Rabat besøker derfor Vest-Sahara regelmessig. Etter hver reise tas det kontakt med marokkanske myndigheter for å ta opp både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål. Vi vil fortsette å oppfordre marokkanske myndigheter til å styrke menneskerettighetene i området.