Svar på spørsmål om Vest-Sahara

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tobias Drevland Lund (Rødt) om regjeringen vil ta til orde for at FNs spesialrapportører på menneskerettigheter får besøke okkuperte Vest-Sahara.

Skriftlig spørsmål nr. 175 (2022-2023).
Datert 20.10.2022

Fra representanten Tobias Drevland Lund (R) til utenriksministeren:
Vil regjeringen ta til orde for at FNs spesialrapportører på menneskerettigheter får besøke okkuperte Vest-Sahara?

Utenriksministerens svar:
Vi har notert oss anbefalingene i rapporten av 3. oktober 2022 fra FNs generalsekretær om behovet for uavhengig, upartisk og varig overvåking av menneskerettighetssituasjonen for å sikre beskyttelse av menneskerettighetene for alle i Vest-Sahara.

Jeg deler bekymringene til FNs generalsekretær om fortsatt manglende tilgang for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights) til Vest-Sahara. Dette har vi tatt opp i FNs sikkerhetsråd senest i forbindelse med forhandlingene om fornyet mandat for FNs fredsbevarende operasjon i Vest-Sahara, Minurso, denne måneden. Tilgang for OHCHR er fremhevet i Resolusjon 2602 (2021) som omhandler situasjonen i Vest-Sahara. Vi har også oppfordret til samarbeid med alle relevante menneskerettighetsmekanismer.

Norsk politikk og norske posisjoner knyttet til Vest-Sahara ligger fast. En politisk løsning på Vest-Sahara-konflikten må være i tråd med vedtak fattet i FNs sikkerhetsråd hvor blant annet retten til selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara legges til grunn. Dette har også vært grunnlaget for vårt arbeid i Sikkerhetsrådet.

Regjeringen vil fortsette å følge situasjonen i Vest-Sahara, herunder situasjonen for menneskerettighetene, innenfor de etablerte rammer for norsk Vest-Sahara politikk.