Svarer på spørsmål i spørretimen

Sted:

Justis- og beredskapsministeren svarer på to spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

Stortingets spørretime onsdag 5. mai 2021(stortinget.no)