Vis hele kalenderen

20.10.2015

  • Svarer Stortinget

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner svarer på en interpellasjon i Stortinget om valgdeltakelse.