Svært stor interesse for småviltjakt

Det er generelt stor interesse for småviltjakt i Norge. Statskog selger om lag 22 000 småviltkort per år. Kjøpte kort hittil i 2016 ligger på et høyere nivå enn på samme tid i fjor. 2016 viser også en økning i antallet søkere på både småvilt og storviltjakt på mellom 5 og 10 prosent.

Andre helg i september starter den årlige rypejakta over hele landet. Kvotene settes på grunnlag av tellinger i forkant.

I nord er det noe bedre jo lengre nord man kommer, og jo lenger ut mot kysten du drar. Her har noen områder en god bestand av stamfugl og middels kyllingproduksjon. Når man kommer lenger innover, som ved Altevann og Dividalen, er antallet stamfugl og kyllinger betydelig færre. Trolig har liten tilgang på smågnagere gjort at fugleegg og kyllinger har vært ekstra utsatt for rev, mår og andre predatorer.

Statskog har satt så lave dagskvoter som mulig i Nordland, i Troms noe høyere.

I Sør-Norge viser rypetellingene en oppgang fra i fjor både på fjellet og i skogen. Godt med smågnagere og godt vær i hekkeperioden har gitt resultater. Spesielt skogsfuglområdene på Østlandet viser en bra oppgang i antall kyllinger. For ryper er kyllingproduksjonen fra middels til bra.

En ’’god kyllingproduksjon’’ betyr at mange kyllinger klarer seg gjennom våren og sommeren uten å bukke under for dårlig vær og uten å bli spist. Mens stamfugl er fugler som reproduserer og representerer grunnstammen i populasjonen. Stamfugltettheten er fortsatt noe lav enkelte steder i Sør-Norge.

Andre helg i september starter den årlige rypejakta over hele landet, og interessen for småviltjakt er stor.
Andre helg i september starter den årlige rypejakta over hele landet, og interessen for småviltjakt er stor. Foto: Torkel Skoglund/Statskog
Til toppen