Forsvarsministeren besøker Sverige

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen reiser 23. januar til Sverige for å ha bilaterale samtaler med den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist.

Statssekretær Tone Skogen vil også delta på møtene.

Temaer er det bilaterale forsvarssamarbeidet, regional sikkerhet og regionalt samarbeid. Forsvarsministerne vil diskutere det bilaterale samarbeidet og muligheter for å utvikle dette videre. De vil blant annet se på mulighetene for et nærmere samarbeid innen totalforsvaret. Regional sikkerhet og regionale samarbeid, som det nordiske forsvarssamarbeidet, står også på agendaen.

Norge og Sverige samarbeider tett om øvelser, og den store NATO-øvelsen i Norge, Trident Juncture 2018, er blant teamene som vil bli tatt opp.

Pressekontakt:

Marita I. Wangberg, Forsvarsdepartementet: telefon 90512319 eller epost miw@fd.dep.no

Til toppen