Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fortsatt kontroll med svovelutslippene

Regjeringen forlenger intensjonsavtalen med Norsk Industri om reduksjon av svovelutslippene.

Norge fortsetter å overholde sine internasjonale forpliktelser om utslipp av svovel. 

- Det er viktig for Regjeringen at vi overholder våre internasjonale forpliktelser om utslippsreduksjoner av svovel. Det gjør vi nå med god margin. Nå er det viktig at vi fortsetter den positive utviklingen, slik at vi også kan møte nye internasjonale utslippsforpliktelser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 Intensjonsavtalen med Norsk Industri legger til rette for at industribedriftene kan samarbeide seg imellom om å utvikle og investere i utslippsreduserende løsninger. 

Tilførsel av svovel er en av årsakene til sur nedbør i Norge. Det meste av forurensningene kommer fra kilder utenfor landets grenser. Norge har derfor i flere tiår arbeidet aktivt internasjonalt for å utvikle forpliktende avtaler om utslippsreduksjoner. Landene som er parter til disse avtalene forplikter seg til å gjennomføre tallfestede utslippsreduksjoner. Takket være avtaler som Gøteborgprotokollen og EØS-avtalen er utslippene av svovel i Europa redusert med 80 prosent siden 1990.

Norge har oppfylt sine internasjonale forpliktelser gjennom å redusere de årlige utslippene av svovel med 32 prosent i perioden 2005-2017.

- Jeg er glad for at industrien har vist så god forståelse for at det er nødvendig å redusere svovelutslippene og at vi har utviklet et godt samarbeid om dette. Det er gledelig at industrien ser på produksjon med lave utslipp som et konkurransefortrinn i markedet, sier Elvestuen.

Prosessindustrien har over tid stått for mer enn halvparten av Norges samlede årlige utslipp av svovel. Industrien påtar seg i intensjonsavtalen å gjennomføre nødvendige tiltak for at deres samlede årlige svovelutslipp (målt som SO2) ikke skal overskride 11.000 tonn. Avtalen forlenges nå ut 2022.

Neste skritt i det internasjonale arbeidet med å redusere luftforurensninger vil bli forhandlinger med EU om forpliktelser i EØS-avtalen om nye utslippstak gjeldende fra 2030.

 

Til toppen