Sykehus for Oslo

Replikk i VG av helse- og omsorgsminister Bent Høie

VGs leder lørdag 7. februar spør hvor lenge jeg har tenkt å sitte på gjerdet og ”se en liten klikk årelater OUS-budsjettene med stormannsgale prosjekter uten rot i økonomisk, medisinsk og praktisk virkelighet”. Svaret er ganske kort: Jeg har ikke sittet på gjerdet i det hele tatt. I tillegg vil jeg understreke at jeg verken kjenner meg igjen begrepsbruk eller personkarakteristika som går igjen i VGs leder.

Som det fremgår av mitt svar til Stortinget 6. februar har jeg hatt flere møter med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus om planene for videre utvikling av Oslo universitetssykehus siden jeg ble helseminister. Senest tirsdag 3. februar ble jeg orientert om status i saken. På dette møtet kom det klart frem at vi har en felles oppfatning av de politiske realitetene i saken. Det er ikke støtte til et samlet Campus Oslo. Videre er det ved OUS Radiumhospitalet nå samlet viktige forskningsinstitusjoner på kreftområdet og det er stor bekymring for at dette vil svekkes hvis sykehusfunksjonene blir flyttet derfra. Jeg ga i møtet uttrykk for at det er positivt at Oslo universitetssykehus har lagt vekt på Oslo kommunes høringsuttalelse om betydningen av lokalsykehusfunksjonene og at det i det videre arbeidet også vektlegges behovet i Oslo øst.

Jeg registrerer at det i offentligheten har festet seg et bilde av at prosjektet ved Oslo universitetssykehus handler om et stort gigantbygg. Det gjør det ikke. Dette handler om hvordan sikre en god plan for videre utvikling ved både Oslo universitetssykehus både for bygninger, ansatte og ikke minst for pasientene og den behandlingen de skal få.

Dette handler om å sikre best mulig kvalitet for pasientbehandling og forskning og utdanning ved Oslo universitetssykehus.

Til toppen