Sykehusene legges ikke ned

Det er bred politisk enighet om at vi skal ha både store og små sykehus med akuttfunksjoner i Norge. Vi skal ikke legge ned de små akuttsykehusene, men bevare og videreutvikle dem. Vi vil fylle sykehusene med innhold som folk trenger der de bor.

I Østlendingen 2. februar hevder Per Martin Sandtrøen og Aasa Gjestvang i Hedmark Senterparti at regjeringen sentraliserer sykehus-Norge, og at flere sykehus stå i fare for å miste viktige funksjoner.

Senterpartiets sentraliseringspåstander faller på sin egen urimelighet. Nettopp for å sikre at vi også i framtiden skal ha et desentralisert helsetilbud med en ryggrad av akuttsykehus, har regjeringen fått vedtatt en nasjonal helse- og sykehusplan.

Mens mange sykehus levde usikkert med et nedleggingspøkelse hengende over seg da Senterpartiet satt ved makten, kan de nå videreutvikle seg i trygghet for at det er behov for dem i framtiden.

Som oppfølging av den nasjonale helse- og sykehusplanen skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Arbeidet med utviklingsplaner skjer gjennom åpne prosesser og i tett dialog med kommunen og andre aktuelle aktører. De endelige utviklingsplanene skal styrebehandles i det regionale helseforetaket. Deretter vil de endelig bestemmes av meg.

Det som er sikkert er at sykehusene framover må samarbeide tettere enn i dag. Alle sykehusene må gjøre mer av det de kan best. Store sykehus må for eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. For akuttfunksjoner er det er viktig at disse fordeles, slik at de samlet gir et trygt og kvalitetsmessig godt tilbud.

Det er avgjørende at sykehuset har personell med tilstrekkelig kompetanse, og at tilbudet har god kvalitet og pasientsikkerhet.

Til toppen