Norge bidrar med 1,75 milliarder kroner til Syria og nabolandene

- Krigen i Syria har forårsaket enorme lidelser og ødeleggelser. Sivilbefolkningen i Syria og nabolandene er avhengig av humanitær bistand. Derfor opprettholder Norge et høyt nivå på støtten, og vi vil i 2020 bidra med 1,75 milliarder kroner, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar i dag på den digitale konferansen «Supporting the Future of Syria and the Region». Konferansen arrangeres av FN og EU og er en oppfølging av London-konferansen i 2016 og Brussel-konferansene i 2017, 2018 og 2019. FNs undergeneralsekretær Mark Lowcock og EUs høyrepresentant for utenrikspolitikk Josep Borrell Fontelles er vertskap. I tillegg til ministere fra en rekke land, deltar FN-organisasjoner og representanter fra frivillige organisasjoner.

- Denne konflikten, som har vart i mer enn ni år, kan kun løses gjennom politiske forhandlinger. Det arbeidet FNs spesialutsending Geir O. Pedersen gjør for å finne politiske løsninger har vår fulle støtte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er blant de landene som bidrar mest til det humanitære arbeidet i Syria. Fra 2016 til 2019 gav Norge ti milliarder kroner til responsen på Syria-krisen. Norge vil fortsette å være en viktig bidragsyter og vil i år gi 1,75 milliarder kroner i Syria og naboland.

Gjennom støtten skal Norge sammen med humanitære partnere bidra til å lindre nød, beskytte sårbare grupper og redusere sårbarhet. Beskyttelse av sivile og hjelpearbeidere, og å sikre at den humanitære responsen ivaretar kvinners rettigheter står sentralt. Å gi utdanning til syriske barn og unge, og å bidra til stabilitet, konfliktløsning og forebygging av konflikt er også høyt prioritert.

FNs sikkerhetsråd forhandler nå om en fornyelse av resolusjonen om grensekryssende bistand til Syria.

- Sivilbefolkningen i Syria er i en svært sårbar situasjon, som forverres av koronapandemien og den økonomiske krisen. Det er avgjørende at Sikkerhetsrådet kommer til enighet om å sikre humanitær tilgang til hele Syria for å redde liv, sier utenriksministeren.