50 millioner kroner til helseinnsats i Syria

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Sivilbefolkning i Syria har akutt behov for helsehjelp, men aldri før har så mange sykehus, helsesentre og ambulanser blitt angrepet. - Norge øker nå støtten til helseinnsats med 50 millioner kroner for å bidra til å redde liv, sier utenriksminister Børge Brende.

I natt ble Russland og USA enige om våpenstillstand fra og med mandag. Dersom avtalen overholdes, vil det bli mulig å få inn mer nødhjelp i områder med akutte behov.

- Det haster å gi sivilbefolkningen tilgang til medisinsk hjelp. Hele 11,5 millioner mennesker trenger helsehjelp, men godt over halvparten av alle sykehusene i landet er blitt angrepet, sier utenriksministeren.

Mange hundre helsearbeidere er blitt drept og over halvparten av alle helsearbeiderne i landet har flyktet. Dette har fått den tragiske konsekvensen at det er blitt enda vanskeligere å få helsehjelp, i en krig der sivilbefolkningen allerede er ekstremt utsatt.

- Det er fullstendig uakseptabelt at allerede hardt skadde og syke mennesker skal risikere å bli angrepet mens de får helsehjelp, og at leger og sykepleiere blir drept mens de jobber med å redde liv. Sykehus og medisinsk personell skal beskyttes etter humanitærretten, og slike angrep kan være å anse som krigsforbrytelser, understreker Brende.

Den norske støtten skal gå til medisiner, medisinsk utstyr og reparasjon av sykehus, gjennom FNs helseorganisasjon WHO, Den internasjonale Røde Kors-komiteen ICRC og den norske humanitære organisasjonen Norwac. De har alle lang erfaring i Syria og er operative i svært krevende områder. Norge støtter også opplæring av helsearbeidere som er igjen i landet, til å behandle både akutte lidelser og kroniske sykdommer.

Norge har prioritert humanitær innsats i Syria helt siden krigen startet, både innen helse og andre områder som husly, mat og utdanning.

- Jeg er svært imponert over innsatsen til de lokale hjelpearbeiderne i Syria og deres norske og internasjonale samarbeidspartnere. Det er viktig at humanitær bistand gis der sivile har behov for hjelp, og at man ikke forfordeler nødhjelp ut fra andre hensyn. Norge støtter derfor humanitære, uavhengige aktører både i regimekontrollerte og i opprørskontrollerte områder, inkludert i beleirede områder der sivile risikerer å dø av sult og sykdom, sier Brende.