Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Takker for norsk støtte til styrking av det indre marked

Av Camilla Langsholt, EU-delegasjonen

Kommissær for det indre marked, Michel Barnier, takker for norsk støtte til et styrket indre marked i et brev til nærings- og handelsminister Trond Giske.

Kommissær for det indre marked, Michel Barnier, takker for norsk støtte til et styrket indre marked i et brev til nærings- og handelsminister Trond Giske. Foto: EC audiovisual services

4. juni i år sendte nærings- og handelsminister Trond Giske norske innspill til Europakommisjonens utarbeidelse av en ny handlingsplan for det indre marked. Brevet til kommissær Michel Barnier, som har ansvar for det indre marked i Europakommisjonen, kan leses her.

I innspillet understrekes norske prioriteringer for utviklingen av det indre marked. Det legges vekt på at det er viktig å beholde en god balanse mellom marked og det sosiale aspektet. I innspillet understrekes særlig behovet for god styring av det indre marked og administrativt samarbeid så vel som fortsatt innsats for utviklingen av et indre marked for tjenester, raskere utvikling av det digitale indre marked og den sosiale dimensjon med høyt vern av arbeidstakeres rettigheter og forbrukerbeskyttelse.

I sitt svarbrev til nærings- og handelsminister Trond Giske, takker Barnier for støtten til et styrket indre marked og for norske innspill til handlingsplanen. Les brevet her.

Ny handlingsplan
I april 2011 vedtok Europakommisjonen en handlingsplan for det indre marked, «Single Market Act», med tiltak som skal bidra til et mer velfungerende indre marked. Europakommisjonen jobber nå med å utarbeide en ny, oppfølgende handlingsplan med forslag som skal bidra til ytterligere å styrke vekst, sysselsetting og tillit, «Single Market Act 2». Det er ventet at den nye handlingsplanen legges frem i september.

Norge er gjennom EØS-avtalen del av EUs indre marked, og det indre marked bidrar og har bidratt til den positive utviklingen i norsk økonomi. Det er derfor viktig for Norge at det indre marked fungerer godt, og arbeidet med regelverk knyttet til det indre marked berører Norge i stor grad.

Se også:
Statusrapport fra EU-delegasjonen om handlingsplanen for det indre marked (januar 2012)
Samleside om EUs strategi for sysselsetting og vekst, Europa 2020

 

Til toppen