Historisk arkiv

Tale - lansering av handlingsplan for bedre kosthold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Konferansen «Måltidsglede - sunt for alle», Stavanger

                                                                                              Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

Sjømat er både godt og har en viktig plass i et sunt og bærekraftig kosthold.

Med denne handlingsplanen gir vi sjømaten den posisjonen den fortjener i arbeidet med ernæring, matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon.

Sjømat gir proteiner av god kvalitet, viktige vitaminer, mineraler og fettsyrer. Fisk beskytter mot hjerte- og karsykdom og bidrar til utviklingen av nervesystemet hos foster og spedbarn.

Til den siste tidas avisoppslag om miljøgifter i fisk:

Både FN og Den norske vitenskapskomitéen for mattrygghet har veid de gunstige effektene av sjømatinntak mot de potensielt helseskadelige. Begge mener at det farligste er å ikke spise fisk!

Sjømat er også bærekraftig.

Produksjon av sjømat i seg selv gir lav klimabelastning.

Forvaltningen av norske fiskebestander er basert på føre-var-prinsippet og vitenskapelig rådgivning. Vi har et forvaltningsregime i verdensklasse.

Samtidig har vi utfordringer som vi jobber med å løse. Fra 1. oktober i år skal produksjonskapasiteten i havbruksnæringa styres etter den påvirkningen næringa har på miljøet rundt seg.

Dette har jeg store forventninger til!

Regjeringas nye havstrategi vil styrke kunnskapsgrunnlaget om marine økosystemer, og hvordan disse endres som følge av økt menneskelig aktivitet, klima og forurensning.

Vi har et solid utgangspunkt i Norge. Både for å spise sunt. Og for å mette en stadig økende verdensbefolkning på en bærekraftig måte:

  • Vi har et spiskammer med et rikt mangfold av arter rett utenfor kysten vår.
  • Vi har verdensledende marine forskningsmiljøer og noen av verdens største produsenter av sjømat.
  • Vi har flinke fagfolk og en matforvaltning som sørger for at den sjømaten vi tilbyr er trygg og sunn.

Vi vet at gode vaner skapes tidlig. Derfor er barn en viktig målgruppe i planen. Å gi barn og unge et godt kosthold er en av de viktigste investeringene vi voksne kan gjøre.

Vi har i år satt av 10 millioner til gode tiltak som bidrar til å øke sjømatkonsumet hos barn og unge.

Dette er prosjekter som tar utgangspunkt i smaksopplevelser og matglede for barn. Det fikk jeg erfare senest i går, da jeg besøkte Kanonen barnehage på Løren.

Vi må hele tiden utvikle kunnskapen og forskningen vår.

NIFES, Nofima og SINTEF har mye kunnskap om sunn og trygg sjømat, produksjonsprosesser og kvalitet. Dette bygger vi videre på i handlingsplanen. Vi skal:

  • videreutvikle kunnskapen om sjømatens næringsstoffer,
  • sikre gode overvåkingssystemer
  • vi skal bidra med FoU-midler som legger til rette for god kvalitet og et variert produktutvalg.
  • og - vi skal kommunisere og bruke denne faktakunnskapen. Her må vi særlig være obs på de som spiser for lite fisk; gravide, barn, unge og deler av innvandrerbefolkningen.

Næringa har en viktig rolle. Vi trenger en bransje som tenker nytt, forstår markedet og utvikler nye og forbrukervennlige produkter.

Dette har vi sett gode eksempler på i de senere årene.

  • Restauranter som setter nye og spennende arter på menyen.
  • Dagligvarebutikker som løfter sjømat til å bli en mer attraktiv del av butikkenes ferskvare-konsept.
  • Utviklingen av emballasjeteknologi er med på å gjøre dette mulig og bidrar til at vi kaster mindre mat.

Samarbeid mellom de ulike aktørene, både i offentlig, privat og frivillig sektor, er en grunntanke i handlingsplanen.

Her vil jeg rose arbeidet som næringsorganisasjonene, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen allerede har gjort sammen med helseministeren.

De har fått i stand en avtale om å redusere sukker, mettet fett og salt i maten, og å øke inntaket av frukt, grønt og sjømat.

Denne følger vi nå opp. Det samme gjelder bransjeavtalen om redusert matsvinn.

Mat, helse og miljø handler ikke bare om bærekraftig og sunn mat. Også miljøet må være sunt og bærekraftig.

Sunne og produktive hav er en forutsetning for havet som matfat - at det gir nok mat og trygg mat.

Klima og miljøministeren og jeg har sterke felles interesser her.

Marin forsøpling og mikroplast er et område hvor vi særlig trenger ny kunnskap. Det er viktig både for havmiljøet og artene som vokser der. Men ikke desto mindre viktig for matsikkerhet og ernæring.

Kjære alle sammen;

Jeg tror det er unikt i verdenssammenheng at fire ministre på mat, helse og miljø sammen løfter frem sunt og bærekraftig kosthold.

Mitt mål er å løfte fram sjømaten slik at den får en enda viktigere plass i kostholdet vårt. Slik at vi kan nå handlingsplanens visjon:

Bedre helse gjennom et sunt og godt kosthold med mer grønnsaker og fisk.   

Takk for oppmerksomheten.

***

Til toppen