Tale på Helsekonferansen 2017

Statsminister Erna Solbergs tale på Helsekonferansen 2017 på Gardermoen, 12. mai 2017.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen!

Og ikke minst: Kjære alle sykepleiere!

Gratulerer så mye med den internasjonale sykepleierdagen i dag.

Tusen takk for den viktige jobben hver og en av dere gjør hver eneste dag.

 

"Leve hele livet" handler om tingene vi alle er opptatt av.

Noen kaller dem de små tingene.

Noen kaller dem de enkle tingene.

Men de er verken små eller enkle.  

 

Det handler om maten og praten ved spisebordet.

Det handler om turen i teateret og turen i skogen.

Det handler om det lille fellesskapet med den du deler livet med.

Det handler om det store fellesskapet med dem du deler interesser med. 

 

Mat og måltider, helsehjelp, aktivitet og fellesskap.

Disse tingene er grunnlaget for at vi trives og mestrer livet.   

Men det er her det for ofte svikter i tjenestene til eldre.

 

Mange eldre får i seg for lite mat og feil mat.

Mange eldre blir sittende passive og ensomme.

En del eldre får mangelfull helsehjelp.

Og en del eldre og deres pårørende opplever utrygghet og bekymring fordi tjenestene er uforutsigbare og ikke henger sammen.

 

Jeg har besøkt mange steder der de lykkes med de grunnleggende tingene.  

Noen steder har de god mat som serveres når de eldre har rukket å bli sultne. 

Noen steder er de flinke til opptrening i hjemmet slik at eldre greier seg bedre og lengre der de bor.

Noen steder har de møteplasser og aktiviteter som forebygger fysiske og psykiske plager.

 

Men de færreste steder er gode på alt.

De gode eksemplene blir altfor ofte værende bare det:

Gode eksempler.

 

Det er for store kvalitetsforskjeller i tjenestene til eldre.

Det er store forskjeller mellom kommunene.

Og det er store forskjeller innad i kommunene.

 

Mange regjeringer og mange helseministre har prøvd å gjøre noe med dette.

Men ingen har lykkes helt.

Ulikhetene i tjenestene til eldre har bestått.

Mangelfulle tjenester har gjort alderdommen tung og utrygg for mange eldre og deres pårørende.

 

Det er derfor må vi tenke annerledes.

Det er derfor vi må jobbe på nye måter.

Vi må finne de gode løsningene.

Og vi må finne ut hva som skal til for at flere tar dem i bruk.

Dette skal vi gjøre i samarbeid med de som trenger tjenestene og de som yter tjenestene.

 

Dere som er ledere har et spesielt ansvar.

Fra nyttår av stilte vi tydeligere krav til lederskap.

Da slo vi fast at toppledelsen har ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. 

Det kom også tydeligere krav om systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

 

Men vi gjør mer enn å stille krav til ledelse.

Vi utdanner flere ledere.

For en uke siden besøkte jeg BIs lederutdanning for primærhelsetjenesten som vi etablerte i 2015.

Utdanningen har blitt svært populær.

Søknadene strømmer inn fra hele landet.

Her deltar et bredt spekter av ulike faggrupper i kommunene.

Fra tannleger til sykepleiere til ansatte som jobber med rus og psykisk helse.

Stadig flere nyutdannede ledere tar nå i bruk ny kunnskap og nye metoder på arbeidsplassene sine ute i kommunene.

Det er bra.

Kompetanse er en av de viktigste agentene for endring.

Vi skal ikke bare leve hele livet.

Vi skal også lære hele livet!

 

Jeg oppfordrer dere som er ledere i kommunen om å ta plass på skolebenken igjen. Ikke fordi dere ikke er dyktige.

Men fordi jobbene deres er så viktige og så krevende at dere trenger all kompetanse dere kan få.

 

Leve hele livet bygger på en rekke tiltak som regjeringen har satt i gang for å heve kvaliteten og kompetansen i omsorgstjenesten.

Disse tiltakene er samlet i Omsorgsplan 2020.

Dette er viktige byggeklosser som skal gjøre kommunene i stand til å ta fatt med Leve hele livet.

Vi har brukt disse årene i regjeringen på å forberede kommunene for denne reformen. Det har vært nødvendig å få på plass disse endringene før vi kan gjennomføre en kvalitetsreform i eldreomsorgen.  

 

Jeg føler meg trygg på at grunnlaget vi har lagt gjør det mulig å nå de viktigste målene med "Leve hele livet". Målene er:  

  • At eldre beholder god helse lengre og opplever å mestre egne liv – samtidig som de er trygge på at de får hjelpen de trenger når de trenger den.
  • At pårørende ikke sliter seg ut, men har en jevnere innsats for sine nærmeste og opplever denne tiden som verdifull.
  • At vi reduserer unødvendig og uønsket variasjon i kvaliteten på tjenestene til eldre.

Vi lever lengre og bedre enn noen gang tidligere.

Å bli pensjonist er ikke slutten på livet.

Tvert imot.

Det er starten på en ny fase i livet.

Mange har både tjue og tretti år fremfor seg når de går ut døren på arbeidsplassen for aller siste gang.   

 

Eldre må få hjelpen de trenger til å ta i bruk egne ressurser i de ulike fasene av alderdommen.  

De aller fleste ønsker å greie seg selv så lenge som mulig.

 

Kjære alle sammen!

Når jeg ser alle de gode løsningene og alle de engasjerte menneskene på årets helsekonferanse føler jeg meg trygg på at vi skal få til mye sammen.

Sammen skal vi sørge for at det ikke lenger svikter med de grunnleggende tingene: 

Mat og måltider, helsehjelp, aktivitet og fellesskap.

Takk for meg.  

Til toppen