Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tale til dåpen av Color Hybrid

Sandefjord, 23. august 2019

Kjære alle sammen

Pressemannen og politikeren Herman Smitt Ingebretsen skrev engang:

«Vi ble boende lengst nord i verden. Mellom oss og isen er der ingen. Men vi odlet dette landet. Vi dyrket dets jord, og der den tok slutt - pløyet vi opp havet.»

Det er et fantastisk og vakkert sitat. Ikke en presis gjengivelse av Norge, men et forsøk på å beskrive nordmenn. Et folk som alltid har sett muligheter der andre har sett begrensninger. Om arbeidsfolk og gründere som har jobbet – og som jobber - skulder til skulder for å oppnå resultater. Det er et sitat som beskriver – oss -, det er et sitat som beskriver – dere -.

                                               ***

Å døpe et skip er alltid en gledens dag.

Å døpe et skip som Color Hybrid, gjør gleden enda større.

Med dette skipet beviser Norge igjen at norsk maritim industri er i verdensklasse.

Det gjør meg stolt.

Gratulerer så mye til Color Line.

Dere tar miljøet på alvor med skipene deres.

Det har dere vist over tid, med landstrøms-prosjektene i de havnene dere anløper regelmessig.

Når dere nå viser at det er mulig å elektrifisere også større skip, tar dere miljøansvaret til et nytt nivå.

***

Color Hybrid representerer det ypperste i norsk maritim næring. 

Men det representerer også noe mer. Det representerer den grønne omstillingen av Norge i praksis.

Som Høyre-politiker for en borgerlig regjering vet jeg at omstillingen må være lønnsom for at den skal være bærekraftig. Jeg vet også at idealisme alene ikke er nok til å drive det grønne skifte fremover

Bedrifter og næringsliv må ha en positiv bunnlinje for å skifte ut gårsdagens teknologi med morgendagens løsninger.

Derfor mener jeg og min regjering at det viktigste i klima- og miljøpolitikken er å fortsette å gjøre det billigere å opptre miljøvennlig og dyrere å forurense. Vi må jobbe med markedet, ikke mot markedskreftene.

Det skal vi fortsette å gjøre. 

                                               ***

Vi har en offensiv maritim næring som ligger langt fremme på miljøvennlig teknologi. Vi kutter utslipp hjemme, styrker konkurranseevnen og vi bidrar til å utvikle teknologi som kan eksporters globalt.

Grønne høyteknologiske løsninger er et av næringens viktigste konkurransefortrinn, og selvfølgelig sentralt i regjeringens maritime politikk.

***

Det gode samarbeidet mellom myndigheter og næringslivet har vært viktig for at vi er godt i gang med en grønn omstilling av maritim sektor.

Derfor er det en glede å komme hit til Sandefjord, og se med egne øyne hvordan samspillet mellom sentrale og lokale myndigheter og en privat aktør har skapt en helt ny ferge.

En ferge med grønn profil.

Sandefjord kommune har satt miljøkrav i innseilingen til havnen.

Color Line har innfridd, og svart med grønn innovasjon.

Regjeringen har, i samarbeid med kommuner og havnemyndigheter, som mål å ha utslippsfrie havner innen 2030 der det ligger til rette for det.

***

Color Hybrid er et resultat av den totale kompetansen som finnes i en samlet maritim klynge. Store deler av norsk maritim utstyrsnæring har vært med på laget, og levert store og små uunnværlige bidrag.

Fosen Yards, med sin sterke erfaring fra bygging av passasjerskip, og Ulstein Verft, med sin unike og innovative verftskompetanse har sammen laget et fantastisk skip.

Nå har disse tatt samarbeidet videre, og vil styrke passasjerskipskompetansen i den norske maritime klyngen.

Byggingen av Color Hybrid har gitt et innovativt skip, men samtidig har det gitt norsk maritim næring verdifull erfaring.

Utmerkelsen Ship of the Year i 2019 vitner også om de mange nyvinningene som bidrar til å redusere energiforbruket. 

Denne erfaringen kan styrke både verdiskapingen fra denne sektoren og norsk maritim eksport av grønn skipsfartskompetanse.

***

Kravene til utslippskutt fra internasjonal skipsfart har blitt mye strengere.

I regjeringsplattformen har vi satt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, og å stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.

Men vi er ikke alene om disse ambisjonene. I de neste årene forventer vi vekst i det globale markedet for null- og lavutslippsløsninger.

Vi må sørge for at vår maritime næring er godt rustet til å gripe disse mulighetene.

Prosjektet Color Hybrid viser at miljøkrav i tillatelser gir stor innovasjonskraft. Og at satsingen på grønn skipsfart er et tydelig og godt grep i klimapolitikken.

En klimapolitikk som også bidrar til vekst og jobber langs hele kysten.

Vi har en stolt tradisjon som sjøfartsnasjon. Redningsaksjonen Color Hybrid gjennomførte denne uken er i tråd med den.

Med satsningen på miljøvennlig teknologi skal vi pløye opp nye marker og nye markeder og sikre at vår maritime næring forblir verdensledende – slik vi har gjort i hundrevis av år.

Gratulerer så mye med dagen til Color Line, og til grønn skipsfart!

Selve døpingen, med sine faste fraser, skal gjennomføres litt senere, og er derfor ikke avslutningen på talen.

Til toppen