Avtakking av Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet

*sjekkes mot fremføring*

Tale av statssekretær Øystein Bø 3. april 2017, ved avtakking av Stiftelsen Militærhistoriske Forum Østlandet, for deres innsats i etableringen og driften av Forsvarets flysamling Gardermoen.

Kjære alle sammen.

Det er en glede å være til stede her i dag ved Forsvarets flysamling Gardermoen for å markere innsatsen til Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet i forbindelse med etableringen og driften av flysamlingen. Det er veldig hyggelig å være her igjen, og ikke minst å treffe så mange «flyvenner». 

Helt siden brødrene Wright gjennomførte den første dokumenterte vellykkede flygning i et motorfly har flyvningens mysterier fascinert menneskeheten.

Brødrene Wrights første motordrevne fly, kalt Flyer 1, gjorde 17. desember1903 fire flygninger. Den lengste varte i 59 sekunder. Det var starten, og etter det har flyhistorien gjennomgått en rivende utvikling. Fly har gjort forflytning over tidligere nesten uoverkommelige avstander, til en "dagligdags" affære. Fly har gjort det mulig å hjelpe mennesker og ofre på steder i verden det ellers ville være vanskelig å nå. Og, fly har spilt mange viktige roller som «verktøy» og våpen for Forsvaret.

Flysamlingen her på Gardermoen huser flymaskiner fra den spede begynnelsen, til fly fra andre verdenskrig og den kalde krigen. Her kan vi kan følge den teknologiske utviklingen fra dobbelt-dekker skolefly på 1930-tallet til avanserte jagerfly med jetmotorer.

Historien om Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet begynner omtrent samtidig med at Stortinget 1. mars 1993 vedtok å lokalisere Norsk Luftfartsmuseum til Bodø.

På initiativ fra en rekke stortingsrepresentanter ga Stortinget 28. mars 1995 Stiftelsen ansvaret for å ivareta driften av den delen av Forsvarsmuseets flysamling som ikke skulle flyttes til Bodø. Slik fikk også Østlandet sin egen flysamling.

I 1997 ga Stortinget stiftelsen i oppdrag å utforme, utvikle og drive en publikumstilpasset utstilling her vi nå står. Flysamlingen ble åpnet for publikum 27. mai 2000.

Som ledd i åpningsarrangementet ble minnetavlen, med navnene til Luftforsvarets 338 falne fra siste krig, avduket.

Utstillingsvirksomheten i årene etter åpningen var også særlig rettet mot krigstiden. Det var viktig for Stiftelsen å vise respekt for de ofre som ble gjort under krigen, i kampen for fred og frihet for Norge. Det er avholdt flere minnesarrangementer, samlinger, konserter og foredrag her ved flysamlingen.

I tillegg til publikumsutstillingen, har stiftelsen også utviklet flysamlingen til et kunnskapssenter, med et innholdsrikt bibliotek. Det er utarbeidet en «Little Norway utstilling», og det er reist en bauta med navnene til de tjue britiske og australske soldatene som mistet livet i den tragiske flystyrten på Gardermoen 10. mai 1945. I tillegg har det vært etablert et godt samarbeid med videregående skoler, med flysamlingen som en del av undervisningsgrunnlaget.

Jeg er imponert over hva stiftelsen, sammen med andre aktører, har fått til med beskjedne midler. Egne midler, utlån eller gaver av gjenstander, har gjort dette mulig.

Viktige hendelser fra krigens dager er godt dokumentert. Historiene om mange av våre flyvende «ess» er ivaretatt. Mange besøkende lar seg begeistre og glede over det de ser, og det de opplever her på flysamlingen. Dette er stiftelsens fortjeneste.

Jeg har selv mine egne hyggelige minner herfra. 1. juni 2013 besøkte jeg utstillingen sammen med mine to forventningsfulle sønner på 6 1/2 og 8 år. Det var tilfeldigvis den dagen dere innviet den "lille" flysimulatoren, den for barn, noe som vakte stor lykke hos mine to små.

Eldstemann hadde allerede, etter flere ganger å ha passert flyet utenfor flyfabrikken på Kjeller, en oppfatning av F-104 Starfighter som verdens kuleste fly og fikk fullt utløp for det her. Og, yngstemann hadde nok fått med seg betydningen av å vise respekt for de gamle flyene og deres mannskap. Han insisterte på å bli fotografert foran hvert eneste fly mens han gjorde stram honnør!! 

Parallelt med stor entusiasme og enorm innsats har stiftelsen også møtt utfordringer. Arbeidet har til tider vært vanskelig og krevende.

Til tross for dette har stiftelsen aldri mistet av syne betydningen av at flysamlingen skal fremstå på best mulig måte for publikum og Forsvaret, og har alltid fortsatt det målrettede arbeidet for å få til dette. Det står det stor respekt av.

Jeg er glad for at så mange representanter for Stiftelsen er til stede her i dag, og vil gjerne si et par ord direkte til dere. Når jeg ser på flysamlingen, og ser på det dere har fått til, blir jeg mektig imponert. Dere har stått på for å bevare flyene og samlingen for ettertiden, og dere har utviklet et nettverk som går via kommune og fylkeskommune til Stortinget.

Det er med ydmykhet jeg sier at dere i dag kan se tilbake på den jobben dere har gjort med stolthet. Den gløden og det engasjementet dere har vist har vært ekte og smittende. Og, den kompetansen dere har, kan de fleste bare misunne dere.

Når Forsvarets Museer nå skal overta den videre driften av flysamlingen, er det viktig for meg å uttrykke Forsvarsdepartementets anerkjennelse og verdsettelse av det verdifulle og omfattende arbeidet Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet, og enkeltpersoner tilknyttet stiftelsens styre, har lagt ned.

Dette arbeidet har bidratt til at Forsvarets flysamling på Gardermoen i dag fremstår som en viktig kulturhistorisk attraksjon av nasjonal betydning, en attraksjon som på en strålende måte formidler flyets teknologiske utvikling og Forsvarets innsats i krig og fred.

Avslutningsvis vil jeg overrekke, til Stiftelsen, Forsvarsdepartementets våpenskjold, som et beskjedent, men ektefølt, tegn på vår anerkjennelse av den store jobben dere har gjort.

Tusen takk for innsatsen!!    

Til toppen