Tale under festlunsj ved Forsvarets Veteransenter i Kongsvinger

– Demokrati, stabilitet og frihet kommer ikke gratis. Internasjonalt samarbeid gjør seg ikke selv. Det krever at noen velger å reise ut for å verne om det. På den måten verner de om oss, om alt vi er og alt vi har. Vi skal verne om dem, sa finansminister Siv Jensen (Frp) i sin tale ved Forsvarets Veteransenter i dag.

Med forbehold om
endringer under fremførelsen

 

Kjære alle sammen

Det er to politikkområder hvor internasjonalt samarbeid er en forutsetning for stabilitet:

  • Det ene er sikkerhetspolitikk
  • Det andre er økonomisk politikk 

Samtidig er det slik at dette på mange måter er to sider av samme sak.

Jo mer vi handler med hverandre, jo mindre ressurser trenger vi å bruke på krig, og jo bedre er det for alle.

  • Stabilitet, frihet og forutsigbarhet
  • Vekst og velferd

I en stadig mer globalisert verden, er dette utviklingstrekk som bunner ut i et velfungerende internasjonalt samarbeid.

Det er relevant å minne om på en dag som denne.

8. mai er ikke lenger bare frigjøringsdagen.

8. mai er frigjørings- og veterandagen.

En viktig anerkjennelse av de mer enn 100.000 soldatene som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner på vegne av Norge.

For at vi som nasjon skal kunne ta vår del av ansvaret for et velfungerende internasjonalt samarbeid, er vi helt avhengig av at noen er villige til å delta i militære operasjoner i utlandet med det norske flagget på skulderen.

Veteransatsing er en hjertesak for regjeringen.

Derfor er jeg ekstra glad for å få lov til å markere denne dagen her på Kongsvinger.

Og for å kunne dele et nydelig måltid med dere her på Bæreia.

I år er det ti år siden Forsvaret kjøpte tilbake dette stedet. Det som tidligere var Krigsinvalidhjemmet har igjen blitt et godt velferdstilbud for soldater som har tjenestegjort for Norge, og familiene deres.

Det er gledelig å se og høre hvor vellykket dette tilbudet er.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle de ansatte her. Dere gjør en formidabel jobb.

Takk også til dere som bruker dette tilbudet.

Jeg er overbevist om at en veldig viktig del av tilbudet Veteransenteret byr på, er nettopp muligheten til å møte andre som er, eller har vært i lignende situasjoner, som deg selv.

Noen som lytter, forteller og forstår.

I løpet av de siste ti årene har heldigvis også det sivile hjelpeapparatet fått bedre kunnskap og kompetanse om hva det vil si å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner. Hva soldatene har med seg i bagasjen når de kommer hjem.

Regjeringens veteraninnsats gjennom oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» ble evaluert i fjor.

Evalueringen viste at vi har kommet langt når det gjelder både anerkjennelse og kompetanse, og at det er gjort mye riktig innen forebygging.

Dette er tre av de fire sektormålene i oppfølgingsplanen.

Veterandagen og veterankonferansen er en viktig del av å anerkjenne.

Regionale fagnettverk har bidratt til mer kunnskap. Det har også vist seg at kompetansen som bygges i slike nettverk har stor overføringsverdi til andre samfunnsområder – for eksempel til arbeidet med å ta imot flyktninger fra krigsherjede områder.

Med innføring av familiedager, mellomlandinger og ettersamlinger har vi tatt et stort steg i riktig retning når det gjelder å forebygge mulige konsekvenser av internasjonal tjeneste.

Det fjerde sektormålet er oppfølging. Her viser evalueringen at måloppnåelsen er lavere. Det er særlig oppfølgingen i kommunene som oppleves som mangelfull.

I årene som kommer vil regjeringen derfor fortsette arbeidet med bedre oppfølging av veteraner.

Vi vil blant annet styrke innsatsen i kommunene, slik at vi kan gi så riktig oppfølging som mulig der veteranene våre bor.

Vi vil også jobbe for at veteranenes helse blir kartlagt – ikke bare i dét de kommer hjem – men to, seks og ti år etter.

For det kan ta tid før lasten blir tung å bære.

De som tjenestegjør for Norge, og de som sitter hjemme og venter, skal føle at de blir tatt godt vare på.

Både før, under og etter tjeneste.

Det er et prioritert område for denne regjeringen og slik kommer det til å fortsette å være.

For demokrati, stabilitet og frihet kommer ikke gratis. Internasjonalt samarbeid gjør seg ikke selv.

Det krever at noen velger å reise ut for å verne om det.

På den måten verner de om oss, om alt vi er og alt vi har.

Vi skal verne om dem.

 

Kjære alle sammen

8. mai feirer vi friheten vi fikk tilbake etter fem lange og vonde okkupasjonsår.

Og vi takker de som gjør og har gjort en innsats for det røde, hvite og blå flagget som betyr så mye for oss.

Vi må aldri glemme.

Vi må aldri ta friheten vår for gitt.

La oss heve glassene, og ta en skål for alle de som hver dag bidrar til at Norge er et trygt og godt land å bo i.