Tale ved FN-sambandets 70 års jubileum

Tale ved FN-sambandets 70 års jubileum, Nobelsenteret, 13. oktober

Sjekkes mot framføring

Kjære venner,

Norsk støtte til FN er basert på både våre interesser og våre verdier.

Universelle menneskerettigheter, de humanitære prinsippene, og den internasjonale rettsorden.

Det er i vår grunnleggende interesse at vi har et globalt rammeverk som sikrer at rett går foran makt.

Grunnleggerne av FN var framsynte. Men også pragmatiske.

FNs andre generalsekretær, Dag Hammarskjöld, sa at «FN ble ikke skapt for å ta oss til himmelen, men heller for å redde oss fra helvete».

Tiårene før 1945 var preget av to verdenskriger og en global økonomisk depresjon.

Erfaringene fra de tiårene var med å danne en felles forståelse om at vi trengte å organisere verden på en bedre måte.

I tiårene etter 1945 er det gradvis blitt bygget ut et rammeverk av internasjonale organisasjoner, regler, og normer, med FN som hjørnesteinen.

Denne internasjonale arkitekturen har vært med på å danne grunnlaget for den enorme framgangen vi har opplevd siden andre verdenskrig.

Bare de siste tre tiårene har antallet som lever i ekstrem fattigdom blitt halvert.

På alle kontinent lever mennesker lenger liv, med stadig bedre helse.

De siste tiårene har det også blitt stadig færre kriger og voldelige konflikter. Men denne positive trenden har nå dessverre stoppet opp.

Når vi ser oss rundt i verden i dag, er det åpenbart at mange av vår tids utfordringer er så store, at de bare kan løses i fellesskap.

Vi trenger derfor mer FN for å håndtere alt fra klimakrisen til migrasjon.


***


Det er få land hvor støtten i befolkningen til FN er like stor som i Norge.

Takk til FN-sambandet, som gjennom 70 år har vært en partner for å skape dette eierskapet til FN.

Det er derfor en stor glede å både si gratulerer med dagen, - men også å si takk.

Takk fordi FN-sambandet sprer kunnskap og skaper diskusjon om FN over hele Norge.

Takk fordi FN-sambandet lærer nye generasjoner om verdien og viktigheten av internasjonalt samarbeid.

Takk fordi FN-sambandet forankrer FN i Norge.

 

Til toppen