Tale ved mottakelse på Akershus Slott - skifte av forsvarssjef 19. november

Admiral Haakon Bruun-Hanssen overtok som forsvarssjef etter general Harald Sunde

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved mottakelsen på Akershus Slott i forbindelse med skifte av forsvarssjef 19. november.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved mottakelsen på Akershus Slott  i forbindelse med skifte av forsvarssjef 19. november.

*sjekkes mot fremføring*

Ordfører, generaler og admiraler,

Kjære alle sammen,   

Velkommen til Akershus slott. Velkommen til en viktig markering for det norske Forsvaret.

For kort tid siden ble det formelle skiftet av norsk forsvarssjef gjennomført.

General Harald Sunde har gitt stafettpinnen videre til admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Med det ser vi slutten på en stor og viktig gjerning og begynnelsen på en ny.     

Vi er samlet for å takke og for å ønske velkommen.

Min takk går i dag til deg, general Harald Sunde.

Kjære Harald,

Gjennom fire år har du sørget for en solid og trygg ledelse av Forsvaret. Under din tid har Forsvaret tatt viktige steg mot et innsatsforsvar. 

Jeg vil huske deg for å ha satt mennesket og den enkelte soldat i fokus. Du har vært soldatenes general. Mange er de soldatene som har møtt en lyttende og interessert forsvarsjef.

Jeg husker du sa en gang: «Det er kontakten mellom menneskene som er sjarmen. Det er utfordringen og det er sjarmen. Det er da kjedelig å være sjef for hus og biler. Det å være sammen og skape hverdag for tusenvis av mennesker, det er en stor utfordring, men som gir en stor glede».

Du har hatt et særlig blikk på våre veteraner.  Du har med ettertrykk slått fast at «veteranene var, er og forblir våre soldater». Det er ord som står seg i tid. 

Som forsvarssjef har du vært regjeringens og forsvarsministerens nærmeste rådgiver i spørsmål som angår fred, krise og krig.

Din oppgave har vært å gi så presise råd som mulig til de politiske beslutningstakerne.

I en tid der Forsvaret har hatt tunge og krevende operasjoner utenlands, har du vært tydelig med å fortelle om hva vi kan oppnå gjennom bruk av militærmakt.  

Og like tydelig, hva vi ikke kan bruke den til. Du har snakket om militærmakten som et tveegget sverd, om bruken av militærmakt som ett av flere virkemidler og som del av en helhet.

Jeg vil også huske deg for at du aldri har skygget unna vanskelige debatter, men stått i disse og frontet åpenhet.

Du har på en forbilledlig måte bidratt til at vanlige folk forstår bedre hvordan hverdagen til våre soldater arter seg. Du har bragt Forsvaret nærmere folket, der det hører hjemme.

Dine tyngste dager, har vært de gangene menneskeliv er gått tapt i tjeneste. Med stor verdighet og medfølelse har du møtt de etterlatte. Du har vist et forsvar som er til stede og bryr seg i alle livets faser.     

Du har vært en tydelig og markant forsvarsjef hjemme. Og du nyter stor respekt utenfor landegrensene. Blant allierte og nordiske forsvarssjefer, vet jeg at du blir lyttet til. Gjennom deg har Norge vunnet tillit og forståelse for sine synspunkter.   

I dag er også dagen for å takke din nærmeste familie. Det å være forsvarssjef krever oppofrelse fra flere enn den som bære fire stjerner på skuldrene. Kjære Sølvi – jeg vet at i deg har Harald funnet den beste støtten for sin jobb. 

Du har også minnet ham om det gode livet som venter dere på Ring. Harald har sagt tydelig i fra at det ikke er et liv som bonde eller jordbruker som venter ham. Selv ble jeg likevel litt tvil da vi tidligere i høst på forsiden av Nationen så en strålende fornøyd forsvarsjef midt ute i kornåkeren.

Kjære Harald,

Takk for du overlater en etat i god skikk. Takk for et godt og lærerikt samarbeid.

Admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Kjære Haakon,

Fra i dag er du vår nye forsvarssjef.

For første gang på 19 år vil forsvarssjefen bære Sjøforsvarets uniform.

Vi får en forsvarsjef som vet hvordan det arter seg å være på dypt vann. Og ikke minst, vi får en forsvarsjef som vet å navigere seg bort fra opprørt hav til smulere farvann.

Det er egenskaper jeg er trygg på vil komme godt med fremover.  

Du nyter stor tillit innad i organisasjonen. Det sies om deg at du har en personlighet som skaper ro og er samlende.

Enten det er operasjoner hjemme eller ute, har du vært en tydelig og synlig sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. 

Du har ikke minst vært en tydelig og synlig sjef de gangene vi har mistet våre dyrebare soldater.

På din vakt som Generalinspektør mistet Sjøforsvaret fire fremragende soldater i Afghanistan sommeren 2010.  

Som sjef for Forsvarets operative hovedkvarter sto du midt i tragedien som inntraff ved fjellet Kebnekaise.    

Jeg har blitt imponert over den verdighet og profesjonalitet du har du møtt etterlatte og kolleger av dem som betalte den høyeste pris. Det vitner om stor innlevelse og om unike medmenneskelige kvaliteter.  

Du har en omfattende bakgrunn fra Forsvarets operative virksomhet.

Du kjenner bedre enn de fleste hvilke kapasiteter Forsvaret består av.  Du har sett dem under øvelse og i operasjoner.

Derfor vil du også vite hvor skoen trykker, hvor vi trenger å bli bedre og hvordan vi best kan oppnå dette.

Du skal lede arbeidet med å skape et bedre forsvar med høye operative leveranser.

Vi vil sammen støte på viktige utfordringer. Det betyr også at vi må være åpne for å justere kursen underveis.

Du skal lede et forsvar som skal forberede innfasingen av nye kampfly. Allerede i morgen drar du til Ørland – med det markerer du ditt lederskap og hvor dine prioriteter ligger.

Og du skal lede et forsvar som gradvis bringer et langvarig og viktig engasjement i Afghanistan over i en ny fase sammen med våre allierte og partnere.

En stor og viktig utfordring for deg blir å rekruttere, utvikle og beholde kompetansen i Forsvaret. Og det blir å sikre at anskaffelse av nye kampfly ikke svekker øvrige leveranser.

Jeg tror vi deler samme utgangspunkt: Vi anskaffer ikke kampfly til Luftforsvaret. Det er en anskaffelse til hele Forsvaret.  

Jeg ser fram til å samarbeide med deg om dette og mange andre viktige oppgaver for Forsvaret fremover.

Det å være forsvarssjef er ikke en jobb, det er en tilværelse. I din kone Hege og nærmeste familie er jeg trygg på at du vil finne støtte og motivasjon for å løse den viktige oppgaven du er satt til. 

Jeg vil med disse ord få ønske general Harald Sunde og admiral Haakon Bruun Hanssen alt godt videre.