Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tale ved signering av gjesteboken i Frankfurt

Statsministerens tale i rådhuset «Römer» før signering av gjesteboken Den gyldne bok i Frankfurt 15. oktober 2019

 Kjære overborgermester,

Kjære frankfurtere,

Mine damer og herrer,

Tusen takk for denne tradisjonsrike mottakelsen.

Vi setter stor pris på den varme gjestfriheten hele Frankfurt viser oss.

Å være gjesteland på bokmessen i Frankfurt  er Norges største kulturelle satsing i utlandet noensinne.

Med oss i bagasjen har vi ikke bare bøker, men også et rikt kulturprogram.

Hvorfor er dette så viktig for oss?

Fordi Tyskland er vår viktigste partner i Europa.

Vi har sammenfallende politiske interesser og verdier.

Sammen er vi forkjempere for internasjonalt samarbeid, demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Vi har også tette kulturelle bånd.

For norske kunstnere, musikere og forfattere har Tyskland alltid vært et mål for utferdstrang og en kilde til inspirasjon.

Det gleder meg at interessen for norsk kultur og litteratur gjengjeldes.

Og interessen har vel neppe vært større enn i dag.

Siden 2018 er over 510 bøker - fra eller om - Norge utgitt i Tyskland.

I disse dager deltar 100 norske forfattere på en lang rekke arrangementer på bokmessen og i Frankfurt by.

På byens fantastiske kulturscene har vi fått et solid norsk kulturelt fotavtrykk. La meg spesielt fremheve:  

  • Hannah Ryggen: Gewebte Manifeste – utstillingen på Schirn Kunsthalle. Noen av disse henger faktisk til vanlig på Statsministerens kontor.
  • In Norwegian Landscapes: Hunting High and Low – norsk arkitektur på Det tyske arkitekturmuseet,

  • og hele fem teaterstykker av Henrik Ibsen, Fredrik Brattberg og Jon Fosse på Schauspiel Frankfurt.

 Et mangfoldig kulturliv er en forutsetning for et velfungerende demokrati.

Utvekslingen av litterære og kulturelle impulser har vært en grunnstein i vår felles historie.  Både i gode og krevende tider.

I tråd med dette ser vi bokmessen også som et politisk forum for dialog om vår tids utfordringer:

Å styrke vårt engasjement for inkludering, menneskerettigheter, kulturelle rettigheter og ytringsfrihet.

Her spiller kultur og litteratur en viktig rolle.

Og hva er mer naturlig enn å gjennomføre en slik dialog i Frankfurt?

Byen er et knutepunkt for politikk, finans og kultur.

Frankfurt er en bærer av stolte tradisjoner, noe ikke minst bokmessen - og denne sal - er et bevis på.

Det er en ære for Norge å være gjesteland på årets bokmesse.

Kjære overborgermester, takk for meg.

 

Til toppen