Tale ved statsbesøk fra Island

Statsministerens tale under den offisielle lunsjen på Akershus slott.

Herr President
Fru Reid,
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyheter,
Mine damer og herrer

Det er en stor glede for meg på vegne av regjeringen å ønske President Guđni Jóhannesson og fru Eliza Reid velkommen til Akershus slott. Dette statsbesøket stadfester de tette båndene mellom Island og Norge. Statsbesøket er også historisk, i den forstand at det er 20 år siden vi sist hadde gleden av et islandsk statsbesøk.

Mye har skjedd på disse 20 årene, i Island, Norge, Europa og verden. 2000-årsskiftet feiret vi med stor optimisme i en god periode både for norsk og islandsk økonomi. Vi satset på å bygge ned barrierer i Europa. Vi fremmet velferdssamfunnet som et mål for alle.

Island har gått igjennom en bratt økonomisk opptur, en finanskrise, for igjen å innta posisjonen blant land med solid økonomi i Europa. Det kan jo nesten ta pusten fra én hva Island har fått til i løpet av de siste årene. Dere viser en fantastisk stå-på-vilje og evne. Dette er noe andre også kan ha bruk for i disse tider.

Vi må innse at fremtiden virker mer usikker i 2017, enn den gjorde i 1997.  I Europa og verden for øvrig, opplever mange at globaliseringen ikke kommer dem til gode. Mange nærer dyp mistillit til selve det politiske systemet og slutter opp om protestpartier.

Usikkerhet og frykt skaper splittelse. Det er det siste vi trenger. Nå er det tid for å søke samlende løsninger. Gjennom samarbeid må vi se og utnytte de positive mulighetene.

Da er det godt å ha gode venner. Island er en slik god venn.. Vi har tette bånd gjennom felles historie, kultur, språk og verdier. Jeg er glad for at Deres besøk bidrar til å utdype det bilaterale samarbeidet, og at vi også ser vårt forhold i et nordisk og europeisk perspektiv.

Gjennom det norske formannskapet i det nordiske samarbeidet i 2017, har regjeringen ambisjon om at Norden i fellesskap arbeider for grønn omstilling, konkurransekraft og god integrering. Slikt samarbeid vil skape og trygge vår utvikling og fremtidige velferd.

Etter vår samtale, herr president, føler jeg at Island og Norge også deler perspektivene om at Norden skal bidra positivt til samarbeid i Europa og i verden.  

EØS-avtalen har grunnleggende betydning for norsk økonomi. Den sikrer stabile og likeverdige rammevilkår for vår deltakelse i EUs indre marked.  Island og Norge, sammen med Liechtenstein, har felles ansvar for effektiv forvaltning av avtalen. Jeg ser derfor svært positivt på forståelsen mellom våre ansvarlige ministre om å arbeide mer systematisk for å styrke vårt EØS-samarbeid. 

Jeg er glad for god kontakt om å håndtere utfordringene med at Storbritannia vil tre ut av EU. Både for Island og Norge har forholdet til Storbritannia stor verdi. Dette skal vi håndtere klokt. Vi må sikre sømløs videreføring av EØS-samarbeidet med EU. Samtidig må vi ivareta våre viktige interesser i forholdet til Storbritannia.  

Herr President, vi har mange felles interesser i nordområdene knyttet til bærekraftig forvaltning av havressursene, klimaendringer, innsats mot marin forsøpling og forskning.  Vårt samarbeid på disse områdene blir stadig viktigere.

Island og Norge har også felles sikkerhetspolitiske interesser og utfordringer – ikke minst i nord. Vår dialog om sikkerhetspolitiske spørsmål, både bilateralt, i en nordisk krets og i Nato, er svært viktig – og øker i betydning.

Sammen ønsker vi å fortsette arbeidet for å fremme den maritime dimensjonen i Nato. Sammen må vi søke å bedre Natos situasjonsforståelse, beredskap og kommandostruktur for de nordlige områder.

Kjære President og fru Reid

Dere kommer som våre næreste venner, og vennskap forynges når det eldes. Å beskrive det omfattende og historiske samarbeidet mellom det islandske og norske folk er egentlig umulig. Det er så tett, så selvfølgelig og det foregår på så mange plan og arenaer. «Ekte vennskap trenger ikke seremonier», sier Shakespeare, - og det er treffende for våre to land.

Jeg ser fram til godt samarbeid i årene framover, hvor vi skal lære av hverandre, dele erfaringer og bruke hverandres evner og ressurser til felles beste.

Til slutt vil jeg ønske dere god tur til Bergen, hvor dere har et spennende program i morgen. Min hjemby er vendt mot vest og jeg er sikker på at dere også der vil få bekreftelse på vårt gode vennskap og se muligheter for nytt samarbeid.

Tillat meg å utbringe en skål. Jeg utbringer en skål for Dem, herr President, for det islandske folk, og for et fortsatt godt og nært forhold mellom våre to land og mellom våre folk. 

Til toppen