WADA Foundation Board i Glasgow

WADA Foundation Board, Glasgow, 20. november 2016.

Kjære WADA Foundation Board medlemmer, jeg vil først og fremst få takke dere alle.

Jeg er svært takknemlig for den tillit styret har vist meg, og jeg vil være dypt engasjert når det gjelder å fremme antidopingarbeidet i årene som kommer.

Som idrettsminister har jeg et betydelig ansvar.
Betydningen av idrett for samfunnet vårt hviler på idrettens verdier.
Doping truer disse verdiene og undergraver idrettens integritet og omdømme.

Min motivasjon for å søke vervet som visepresident i WADA er et ønske om å tjene de rene utøvernes interesser. På dette grunnlag ønsker jeg å fremme den globale kampen mot doping i idretten.   

Siden 1999 har den internasjonale kampen mot doping gjort betydelige framskritt under WADAs ledelse og organisering. Samtidig har vi det siste året vært vitne til en rekke alvorlige avsløringer og brudd på internasjonale dopingregler. Slike hendelser har stilt spørsmål ved troverdigheten til de eksisterende antidopingsystemene.

Jeg tror at den internasjonale kampen mot doping er ved et veiskille. Og det forutsetter at vi gjør noen modige valg.

Først: vi må gjenopprette tilliten til antidopingarbeidet i internasjonal idrett.

Dette er et ansvar myndighetene og idrettsorganisasjonene deler.

Videre må vi styrke WADAs mulighet til å svare på nåværende og kommende utfordringer på feltet.

Det er vesentlig at vi hegner om WADAs uavhengige rolle som global reguleringsmyndighet ansvarlig for å fastsette standarder og overvåke oppfølgingen av regelverket.

WADAs virkemidler må styrkes.
Dette innebærer blant annet fastsettelse av tydelige sanksjoner for grove brudd på antidopingregelverket.

Det innebærer at vi sørger for at WADA har myndighet og kapasitet til å etterforske og monitorere etterlevelse av WADA-koden.

Og det innebærer at vi sørger for at WADA har myndighet og kapasitet til å sanksjonere i de tilfeller hvor koden ikke etterleves.

Vi må styrke innsatsen for å beskytte rene utøvere og vi må fortsette og forsterke arbeidet med å utvikle varslingsrutiner som gir god beskyttelse av varslere.

Og endelig: Vi må styrke vår innsats slik at vi kan gjenopprette tilliten til det internasjonale antidopingsystemet.

Den internasjonale kampen mot doping må være basert på prinsippene for godt styresett.

Vi må unngå interessekonflikter.

Og arbeidet må være basert på åpenhet, etterrettelighet og beskyttelse av utøveres fundamentale rettigheter.

Mer enn noensinne trenger vi et sterkt og uavhengig WADA.

Jeg ser frem til å bidra til WADAs arbeid i kampen for rene utøvere, for et jevnt utgangspunkt for alle og for idrettens integritet.

Takk.

Til toppen