Utdanning og økonomisk utvikling hovedtema for statssekretær Skogens besøk i Tanzania

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Tanzania har mål om å bli et mellominntektsland innen 2025. Dette er en utvikling Norge ønsker å støtte opp om gjennom utviklingssamarbeid, næringsfremmende tiltak, handel og investeringer, sier Tone Skogen.

Statssekretær Skogen besøkte 9. – 11. mars Tanzania. I møter med Tanzanias utenriksminister, finansminister og olje- og energiminister var de politiske og økonomiske utfordringene i Tanzania og Øst-Afrika hovedtema. Tanzanias regjering ønsker flere investeringer fra utenlandske bedrifter, og bedre og forutsigbare rammebetingelsene for næringslivet er nødvendig. Tanzania er ett av 12 fokusland for norsk bistand.

Statssekretær Tone Skogen instrueres i håndteringen av maskineriet på et av opplæringsverkstedene. Foto: Ambassaden i Dar es Salam

Sammen med Tanzanias finansminister og skattedirektør lanserte statssekretær Skogen norsk støtte til arbeidet med modernisering av skattesystemet. Et mer effektivt skattesystem vil mobilisere flere ressurser til utdanning og helse. Det vil øke forutsigbarheten i skattesystemet og redusere korrupsjonsrisikoen, og dermed bidra til bedre vilkår for næringslivet.

Under besøket lanserte Tone Skogen norsk støtte til «Skills for Oil and Gas». Gjennom dette programmet vil Norge bidra til yrkesopplæring for den framvoksende gassektoren i Tanzania.

I Tanzania er det underskudd på ingeniører, kvinnelige ingeniører er i betydelig mindretall. Takket være en norskstøttet stipendordning har snart 400 tanzanianske kvinner fullført ingeniørutdannelsen. Skogen undertegnet en intensjonserklæring om å videreføre stipendordningen.

På det norskstøttede Arusha Technical College (ATC) fikk statssekretær Skogen møte flere elever som studerer tekniske fag. - Yrkesopplæring har høy prioritet for den norske regjeringen. Relevant og god yrkesopplæring vil gi disse elevene kompetanse til en voksende industri og bidra til økonomisk utvikling i Tanzania, sier Skogen.