Tapsgrense for spill fra Norsk Tipping

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har fastsatt endringer i spillereglene for Norsk Tipping med innføring av en månedlig tapsgrense på 20 000 kroner.

- For regjeringen er hensynet til de som har problemer med spill det som skal veie tyngst. Vi må gjøre hva vi kan for å hindre at noen spiller seg fra hus og hjem. En månedlig tapsgrense på 20.000 vil bidra til at storspillerne spiller mindre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Spilleansvarshensyn er den EØS-rettslige hovedbegrunnelsen for den norske enerettmodellen for pengespill. Regjeringen ønsker nå å styrke ansvarlighetstiltakene til selskapet. Dette innebærer at Norsk Tippings spillere ikke vil kunne tape mer enn kr 20 000 per måned. Tapsgrensen vil bli gjennomført via selskapets spillerkort, som den enkelte spilleren må ha for å delta i spill. Tapsgrensen vil gjelde for samtlige av selskapets spill, med unntak for papirbaserte Flax, som av praktiske grunner ikke er koblet opp mot selskapets spillerkort.

Tapsgrensen sees i sammenheng med øvrige ansvarlighetstiltak som Norsk Tipping planlegger å innføre. Dette omfatter blant annet en plikt for alle spillere til å sette egne personlige tapsgrenser for hvert enkelt spill, dersom de deltar i spill via digitale kanaler som kan forårsake problemspilling.