Historisk arkiv

Teddy Air AS får enerett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Samferdselsdepartementet


P R E S S E M E L D I N G
Samferdselsdepartementet


14. juni 1996

Flyrute Fagernes - Bergen og Fagernes - Oslo:

Teddy Air AS får enerett

Samferdselsdepartementet har i dag vedtatt at Teddy Air AS, Skien, skal tildeles enerett for ruteflyging på strekningene Fagernes - Bergen og Fagernes - Oslo. Tildelingen gjelder for tre år, regnet fra 1. august i år.

Samferdselsdepartementets vedtak er skjedd på bakgrunn av en åpen anbudskonkurranse der det kom inn fem anbud for drift av disse flyrutene.

Av de anbud som ble godkjent, hadde Teddy Air AS det laveste kompensasjonsbehovet. For en godtgjørelse fra staten på 23,7 millioner kroner skal selskapet i fem år trafikkere de to flystrekningene. Dette er om lag femten prosent lavere enn nivået for det statstilskuddet som i dag blir gitt til drift av rutene.

Samferdselsdepartementet tar sikte på at kontrakt for drift av ruten kan undertegnes om kort tid.


Informasjonssjef Ivar Torvik. Tlf. 22 24 81 08 (privat 22 60 21 42)


Lagt inn 14 juni 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen