Tegn til bedring i EUs ungdomsledighet

Rapport fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ungdomsledigheten i EU forblir på et høyt nivå, men det er tegn til bedringer. Den samlede ledigheten i EU er på det laveste nivået siden 2012, men av de uten arbeid øker andelen langtidsledige og personer i risikogruppen for fattigdom og sosial ekskludering. Arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad rapporterer.

Morguefile \ Dantada
Selv om det er en svak fallende trend for den samlede arbeidsledigheten, så er langtidsledigheten i Europa fortsatt økende. Foto: Morguefile \ Dantada

Med et ledighetsnivå på 10,8 prosent i september 2014, er ledigheten på det laveste nivået siden februar 2012. Ledigheten varierer fra 5 prosent i Tyskland og 5,1 prosent i Østerrike til 24 prosent i Spania og 26,4 prosent i Hellas. Selv om det er en svak fallende trend for den samlede arbeidsledigheten, så er langtidsledigheten i Europa fortsatt økende.

Ungdomsledigheten forblir på et høyt nivå, men det er tegn til forbedringer. I september 2014 var ledighetsraten for de mellom 15 og 24 år i alle EUs medlemsland på 21,6 prosent, en nedgang på 1,9 prosentpoeng fra året før. Nivået varierer fra 7,6 prosent i Tyskland og 9,1 prosent i Østerrike til 50,7 prosent i Hellas og 53,7 prosent i Spania.

Andre saker du kan lese om i halvårsrapporten fra EU-delegasjonens arbeids- og sosialråd er den nye Europakommisjonens arbeidsprogram, den nye kommissæren med ansvar for arbeids- og sosialfeltet samt at EUs arbeids- og sosialministere har kommet til enighet om en felles posisjon om både ny EURES-forordning og om et direktiv som skal føre til mer felles beskyttelse av sjøfolks arbeidstakerrettigheter.

Les rapporten fra arbeids- og sosialråd Finn Ola Jølstad her.