Teknologioptimisten Søviknes åpnet Energiforskningskonferansen 2017

Tirsdag deltok olje- og energiminister Terje Søviknes på Energiforskningskonferansen 2017, hvor han holdt åpningsinnlegget. I innlegget sitt snakket Søviknes om hvordan forskning kan bidra til ny kunnskap og nye løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet.

- Ny kunnskap og ny teknologi er avgjørende for å utvikle et mest mulig bærekraftig energisystem. Veien kan synes komplisert, men målet om et lavutslippssamfunn er klart. Med godt samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter skal vi klare å nå de mål vi har satt oss, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Olje- og energiminister Terje Søviknes takkes av med en sollampe, overrakt av moderator  Ruth Astrid L. Sæter fra Forskningsrådet

Olje- og energiminister Terje Søviknes takkes av med en sollampe, overrakt av moderator  Ruth Astrid L. Sæter fra Forskningsrådet (Foto: OED/KRD). 

Forskning og teknologiutvikling er et av regjeringens hovedsatsingsområder. Norge har sterke forskningsmiljøer, ressurser og næringstradisjoner som gir gode muligheter for økt verdiskapning innenfor miljøvennlig energi. Derfor har regjeringen styrket satsingen på forskning og teknologiutvikling på energiområdet i alle budsjetter så langt.

- I Norge har vi gode utdanningsmiljøer, fremragende forskere og gjennom dette masse kompetanse. Vi har dessuten et fremoverlent næringsliv og vi har offentlige myndigheter som satser på forskning og utvikling. I tråd med temaet for årets energiforskningskonferanse vil jeg derfor erklære meg som teknologioptimist, avslutter Søviknes.

Energiforskningskonferansen er blant landets viktigste møteplasser for de som er opptatt av forskning innen miljøvennlig energi og som vanlig deltok representanter fra næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltningen. Tema for årets konferanse var "Teknologioptimist – hvor fort går det egentlig?". 

Til toppen