Ny telefonordning for eksportkontroll og sanksjoner

Utenriksdepartementet innfører endringer på eksportkontrolltelefonen fra 27. februar 2015. Telefon 23 95 06 50 holder åpent mandag til fredag kl. 10-14.

Du vil få fire valg når du ringer 23 95 06 50:  

Tast 1 for Liste I og forsvarsmateriell
Tast 2 for Liste II og flerbruksvarer
Tast 3 for sanksjoner og restriktive tiltak
Tast 4 for andre henvendelser  

Servicetelefonen for Russland-spørsmål avvikles pr. 27. februar 2015. Vi ber om at alle med spørsmål knyttet til restriktive tiltak mot Russland ringer eksportkontrollens hovednummer og taster 3.

Til toppen