Telemark investerer i skogsveinettet

Utbygging og istandsetting av skogsbilveinettet i landet er et prioritert satsingsområde, også i Telemark. Det legges for tiden ned en stor innsats i investering i skogsveinettet i Telemark.

I 2015 ble det innvilget tilskudd på 9,4 millioner kroner til bygging og ombygging av skogsveier til nærmere 90 veianlegg med en kostnad på 25,9 millioner kroner. Dette er en vesentlig større mengde tilskudd til investering i skogsbilveinettet enn noen gang tidligere for et enkelt år.

Skogsbilvei med forsterkingslag og bærelag av sprengt fjell fra pall ved enden av veien. Slomstaulvegen, Kviteseid.
Skogsbilvei med forsterkingslag og bærelag av sprengt fjell fra pall ved enden av veien. Slomstaulvegen, Kviteseid. Foto: Everdien van Weeghel/Fylkesmannen i Telemark
Til toppen