Utenriksminister Brende fordømmer terrorangrepene i Pakistan

- Jeg fordømmer de siste dagenes terrorhandlinger i Pakistan. Det er med bekymring vi følger forverringen av sikkerhetssituasjonen i Pakistan, sier utenriksminister Børge Brende.

- Jeg fordømmer de siste dagenes terrorhandlinger i Pakistan. Det er med bekymring vi følger forverringen av sikkerhetssituasjonen i Pakistan, sier utenriksminister Børge Brende.  

De siste dagenes angrep på flyplassen i Karachi kommer på toppen av en lang rekke andre terrorangrep. Selv om mesteparten av angrepene fortsatt finner sted i de urolige grenseområdene mot Afghanistan, har man over tid sett en tendens til spredning til andre deler av landet, inkludert hovedstaden Islamabad og Pakistans største by, Karachi.

Myndighetenes forsøk på dialog med ekstremistgruppene har ikke ført fram, dels på grunn av krav fra ekstremistene og dels på grunn av intern uenighet i disse gruppene. Det siste har gitt seg utslag i splittelse av pakistansk Taliban (TTP) mellom de som ønsker dialog og de som vil nedkjempe staten med vold. Det pakistanske militærets mottiltak etter terrorangrep er brukt som begrunnelse for ytterligere hevnangrep fra ekstremistene. 

Utenriksdepartementet har på grunn av de siste dagers hendelser skjerpet reiserådet og fraråder nå reiser eller opphold som ikke er strengt nødvendige til Karachi med forsteder. Fra før har UD frarådet alle reiser til eller opphold i Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa (KPK) og i stammeområdene Federally Administered Tribal Areas (Fata). For det øvrige Pakistan oppfordrer UD reisende til å utvise aktsomhet. Se mer om reiseråd på UDs sider med land- og reiseinformasjon.  

Til toppen