Norge skal hurtigteste ebolavaksine

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge leder arbeidet med å utvikle verdens første vaksine mot ebola i Guinea, der utbruddet først brøt ut. Epidemien i Vest-Afrika fortsetter å spre seg. Til nå har den rammet over 15.000 personer og fått store konsekvenser for øvrige deler av samfunnet.

Norge har hittil støttet den internasjonale innsatsen mot ebola med over 334 millioner kroner. Det er viktig å sørge for behandling til de rammede og støtte den svakt utbygde helsetjenesten i de rammede områdene. En avgjørende del av innsatsen handler om å stanse at epidemien sprer seg videre, og å forbygge nye utbrudd i fremtiden.

- Vi har ingen tid å miste. Derfor er det gledelig at Norge på svært kort tid har fått gjennomslag for å teste ut vaksiner i Guinea, der det første utbruddet ble registrert i desember i fjor. Dette er en del av Norges betydelige innsats for å bekjempe ebola. Å lykkes med å utvikle en vaksine er kanskje det viktigste tiltaket for å kunne stanse epidemien én gang for alle og forebygge nye utbrudd i framtiden, sier utenriksminister Børge Brende.

I oktober var han i Vest-Afrika, der han selv kunne se det store behovet for mer hjelp i form av helsearbeidere, klinikker og utstyr, og ledelse og koordinering av innsatsen i de tidligere borgerkrigsherjede landene.

Utprøving av vaksine mot ebola er risikofylt arbeid, og man trenger minst tre ulike steder og land for utprøving for å ha en rimelig sjanse for å lykkes. Mens USA leder arbeidet med å teste ut vaksiner i Liberia og Sierra Leone, var det et stort hull i Guinea.

– På oppfordring fra Verdens helseorganisasjon tok Norge i oktober på seg ansvaret for vaksineutprøving i Guinea. Dette vil være et viktig bidrag i kampen for å stanse spredningen av ebola. Vi håper at vi i løpet av kort tid vil kunne ha en effektiv vaksine tilgjengelig mot denne svært alvorlige sykdommen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Verdens helseorganisasjon og Norge samlet verdens ledende eksperter på vaksineutprøving til et planleggingsmøte i november. På under én måned har Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ledet arbeidet med å gå fra konsept til finansiering og til faglig godkjennelse av prosjektet. Nå pågår detaljert planlegging av vaksineutprøvningen, med mål om oppstart i Guinea over nyttår.

Norge har satt av nærmere 23 millioner kroner til vaksineutvikling gjennom Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (Globvac). Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet.

For mer informasjon om norsk innsats mot ebola, les regjeringens redegjørelse i Stortinget.