Testing for fastboende på Svalbard

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Alle som reiser til Svalbard må, med visse unntak, fremvise attest på negativ koronatest, tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Fastboende på Svalbard kan teste seg og få attest gratis på Gardermoen og i Tromsø sentrum før avreise til Svalbard. For å få gratis test og attest, må man fremvise dokumentasjon på at man er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard.

Oppdatert 7. april: Dato er korrigert til 26. mars, der det tidligere stod 23. mars.

Fastboende på Svalbard kan teste seg gratis før avreise til Svalbard på Gardermoen og i Tromsø sentrum. Ved Oslo lufthavn Gardermoen har Ullensaker kommune inngått avtale med Dr. Dropin, som driver teststasjon ved avreise, hvor man kan teste seg gratis.

Hva slags dokumentasjon trengs for å få teste seg gratis?

Fastboende på Svalbard må fremvise dokumentasjon på at man er registrert i befolkningsregisteret for Svalbard (bostedsbevis). Gyldig dokumentasjon på dette er:

  • Bostedsbevis på papir fra skattekontoret på Svalbard som er nyere enn to måneder.
  • E-post med bekreftelse fra skattekontoret på Svalbard som er nyere enn to måneder.
  • Når automatisert løsning for utstedelse av bostedsbevis er på plass, vil digitalt bostedsbevis som er nyere enn to måneder også være gyldig dokumentasjon.
  • Personer som bor i Barentsburg er også definert som fastboende, men kan ikke registrere seg i befolkningsregisteret. De må fremvise arbeidsbekreftelse fra Trust Arktikugol for å få gratis test.

Har du lagt ut for å teste deg?

Bosatte på Svalbard som har krav på gratis test, men som allerede har lagt ut for test, har rett til å få refundert sine utgifter knyttet til testing og attest. Reisende som har testet seg fra 19. februar frem 26. mars, og har lagt ut for test og attest, kan henvende seg til skattekontoret på Svalbard og legge frem kvitteringer. Det vil ta noe tid etter påske før refusjonsordningen er i drift. Innbyggere i Barentsburg må i tillegg fremvise arbeidsbekreftelse fra Trust Arktikugol for å dokumentere at de er fastboende. Det er kun tester tatt i perioden 19. februar frem til og med 26. mars som man kan få søke om refusjon for Barn under 18 år til fastboende har også rett gratis test og attest.

Krav om test før du reiser til Svalbard

Alle personer som skal reise til Svalbard må oppfylle krav til test jf. §9a i covid-19-forskriften: "De som reiser til Svalbard skal før avreise fremvise en attest som viser negativt testsvar for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Kravet gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som ankommer Svalbard med båt.

Testkravet gjelder ikke utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1-4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, sideakkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer".

Når man kommer fra utlandet, er det ikke tillatt å reise til Svalbard før man har gjennomført pålagt innreisekarantene på fastlandet. Det er ikke karantenehotell i Longyearbyen.