Leie av fengsel i Nederland

Norge og Nederland enige om finansielle rammer

Norge og Nederland har kommet til enighet om finansielle rammer for en eventuell avtale om leie av soningsplasser i Nederland. – Noe juridisk og praktisk gjenstår å avklare før en endelig traktat kan legges fram for Stortinget, men jeg er glad for at vi har kommet et stort steg videre. Leieavtale er en god midlertidig løsning på kapasitetsproblemet vi sliter med i dag, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Kriminalomsorgen har store kapasitetsutfordringer og regjeringen har jobbet hardt for å skaffe flere lukkede fengselsplasser. Forhandlinger med Nederland om leie av fengselsplasser er en del av dette arbeidet.

Det er fengselet Norgerhaven med 242 plasser i Veenhuizen nord i Nederland som er aktuelt for leie. Fengselet er tenkt organisert som en avdeling under Ullersmo fengsel og skal ledes av en norsk direktør. Ved soning i det nederlandske fengselet er det norsk straffegjennomføringslov som skal gjelde, og innsatte skal beholde tilsvarende rettigheter som de ville hatt ved soning i et norsk fengsel. 

Til toppen