Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tett kontakt med EU om fangst og lagring av CO2

Ambisjonsnivået for karbonfangst og -lagring i EU er høyt, men det er ikke nødvendigvis enkelt å sette ut i livet. Norge har kompetanse å bidra med til europeiske aktører og drar samtidig nytte av erfaringsutveksling med andre land i EU. Det mener Tone Skogen, avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

Hun deltok på et seminar i regi av Sciences Business som ble holdt på Norway House 27. april om hvordan Europa kan sikre finansiering til teknologiutvikling av karbonfangst og -lagring (CCS).

- Norge samarbeider tett med EU om karbonfangst og -lagring, og deler mange av tilnærmingene og initiativene fra EU på dette feltet, sier Tove Skogen som har lang erfaring fra Olje- og energidepartementet og som energiråd ved EU-delegasjonen på 1990-tallet.

Hun mener det er positivt at EU setter karbonfangst og -lagring på agendaen som en del av løsningen for å møte klimautfordringene. Norge er opptatt av både teknologiutvikling og realisering av teknologien i markedet, og er et foregangsland på dette i Europa. Det er også nyttig for å være i dialog med europeiske aktører for å høre hva de har av utfordringer, forteller Skogen.

Leder myndighetsgruppe i EU
Tone Skogen er i Brussel flere ganger i året, blant annet fordi hun leder myndighetsgruppen i en teknologiplattform i regi av Europakommisjonen som heter ”Zero Emissions Platform”. Det er et rådgivende organ for Kommisjonen i utviklingen og realisering av karbonfangst og -lagring og er satt sammen av ulike representanter fra næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer i Europa.

- Man må gjøre noe både hjemme og ute for å lykkes med å realisere karbonfangst og -lagring globalt, sier Skogen.

Teknologiplattformen er et viktig fora for å utveksle erfaringer om både rammer, lovverk og politikk for de som jobber med karbonfangst og -lagring i EU. I myndighetsgruppen sitter representanter fra mange av EUs 27 medlemsland samt Norge.

Utfordrende å realisere
Bakgrunn for seminaret i Norway House var at karbonfangst og -lagring er en viktig del av EUs energiveikart mot 2050 for blant annet å oppnå et lavkarbonsamfunn i Europa. Utvikling av teknologi og realisering av demonstrasjonsprosjekter har imidlertid gått senere enn tidligere antatt, noe som kan føre til at det tar lengre tid før man får teknologien ut i markedet.

- Diskusjonene på seminaret bekrefter at karbonfangst og -lagring er krevende og komplekst. Kanskje mer enn man trodde når man satte de politiske målene i EU om å ha 10-12 demonstrasjonsanlegg klare innen 2015, sier Skogen.  

En del av forklaringen er at prosjektene er kostnadskrevende og at teknologien både for fangst og lagring av CO2 ikke er god nok for realisering i markedet. Lagring er spesielt utfordrende for mange land da de må lagre CO2 på land og møter stor motstand i opinionen. I Norge har dette ikke vært et tilsvarende tema fordi vår lagring skjer offshore, forklarer Skogen. Hun mener forhold knyttet til lagring er undervurdert når man diskuterer videreutvikling av karbonfangst og -lagring i Europa.

- Det er viktig at de prosjektene som realiseres er vellykkede. De kommer til å stå som fyrtårn for andre prosjekter senere, sier hun.  

Teknologisenter Mongstad (TCM), verdens største anlegg for karbonfangstteknologi, åpnes offisielt 7. mai. Dette vil bli en merkedag for CCS i Europa og Norge deler gjerne de erfaringene vi får ut av testsenteret med andre, avslutter Skogen.  

Til toppen