Tett oppfølging av hvitfisknæringa

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møtte i dag Mattilsynet, Sjømatrådet og representanter for FHL, NSL og Fiskekjøpernes Forening for å diskutere oppfølgingen av Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt om hygiene i hvitfisknæringen.

Mattilsynet orienterte kort om tilsynsprosjektet og hvordan de planlegger å følge opp resultatene i rapporten. Representanter fra næringsorganisasjonene kommenterte tilsynsrapporten og informerte om tiltak for å sikre at regelverket følges.

- Som ny fiskeriminister er det viktig for meg å høre hva Mattilsynet, Sjømatrådet og næringsorganisasjonene sier om hvordan vi kan løse de utfordringene vi står ovenfor. Vi jobber alle for at norsk sjømat skal være trygg, sunn og god. Næringsorganisasjonene må sammen med bedriftene ta tak i de problemene som Mattilsynet har avdekket. Vi skal følge opp næringa og har avtalt et nytt møte i begynnelsen av neste år, sier fiskeriminister Aspaker.

Til toppen