Tetter smutthull i pensjonsreglene for offentlig ansatte

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår å innføre et krav om minst tre års tjenestetid i stilling med lavere aldersgrense før pensjonsrett foreligger i Statens pensjonskasse. Forslaget vil hindre at arbeidstakere pensjonerer seg tidlig ved å skifte fra en stilling med høy aldergrense til en stilling med lavere aldersgrense mot slutten av arbeidskarrieren.

−  Det er viktig at regelverket ikke er utformet slik at det i seg selv motiverer arbeidstakere til å skifte stilling sent i arbeidslivet, og dermed åpner for uheldige og kostbare tilpasninger. Derfor mener jeg det bør stilles krav om en minste tjenestetid før man kan få pensjon når man skifter til en stilling med lavere aldersgrense, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Etter gjeldende regelverk kan et medlem i Statens pensjonskasse skifte fra en stilling med for eksempel 70 års aldersgrense til en stilling med 60 års aldersgrense kort tid før vedkommende fyller 60 år, og deretter utnytte den lavere aldersgrensen til å bli pensjonert tidlig. 

Regjeringen fremmer nå et lovforslag om å innføre krav om en minste tjenestetid for medlemmer i Statens pensjonskasse ved skifte av stilling på slutten av yrkeskarrieren. Med lovforslaget vil man måtte stå i den nye stillingen i minst tre år før det foreligger rett til alderspensjon fra den nye stillingen.