Tettere oppfølging av bonde og slakteri

En revidert avtale for kjøttbransjen i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er undertegnet og klar: Oppfølgingen av både bonde og slakteri blir tettere, og konsekvensene strengere. Avtalen trer i kraft 1. april 2018 og er undertegnet av alle slakteriene i Norge og Stiftelsen Matmerk.

88 prosent av norske bønder har kunnskap, holdninger, atferd og dokumentasjon som er god. Disse bøndene vil ikke merke noen endring med den nye bransjeavtalen. Reglene er som før for dem. Derimot vil avtalen føre til endringer for de 12 prosentene som ikke har internkontrollsystemet KSL i orden. Kjøttprodusenter som ikke følger opp systemet eller har avvik, vil nå få 20 prosent trekk i oppgjørspris når de leverer dyr til slakteriet. Årsaken er at slakteriene må ha egen varestrøm for kjøtt fra gårder uten KSL. Det medfører ekstraarbeid, økte kostnader for slakteriene og økt omdømmerisiko for felleskapet.

KSL er det interne kvalitetssystemet i landbruket som sikrer at drifta er i tråd med norske lover. KSL er anerkjent av Mattilsynet og Arbeidstilsynet som nasjonal bransjestandard.

Rolf Gjermund Fjeldheim i Nortura, Nina Sundqvist i Matmerk og Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.
Ny avtale i boks. F.v.: Rolf Gjermund Fjeldheim i Nortura, Nina Sundqvist i Matmerk og Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF. Foto: Matmerk
Til toppen