Tettere oppfølging i store statlige byggeprosjekter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerer nå et system for tettere oppfølging i prosjektenes utviklingsfase, før byggestart.

En revidert Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor ble vedtatt i kongelig resolusjon 13. januar. Etter de nye bestemmelsene skal regjeringen heretter bli forelagt et gjennomarbeidet kostnadsestimat, med angitt usikkerhet, for de store prosjektene allerede før forprosjekteringen starter opp. Det skal føres logg gjennom hele forprosjektfasen. Loggen skal dokumentere alle vesentlige endringer fram til byggestart. Endringsforslag skal kostnadsberegnes. Dette vil styrke kostnadskontrollen i tidligfasen og gi grunnlag for å vurdere kostnad opp mot nytte for alle foreslåtte endringer i forprosjektfasen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en ny veileder for styringen av statens byggeprosjekter i tidligfase.  Veilederen slår fast at departementene på sine respektive områder har ansvar for å følge prosjektutviklingen tett. 

Veilederen om styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase finner du her: Styring av store statlige byggeprosjekter i tidligfase

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen